คุณคิดว่าสามารถเรียนหนังสือได้ประจำทุกวันจันทร์ - ศุกร์หรือไม่

ได้เลย สบายมาก!
ได้บ้างไม่ได้บ้าง
ไม่ว่างวันธรรมดาเลย