หลักสูตร Google Career Certificates ในโครงการ Samart Skills

หลักสูตร Google Career Certificates ในโครงการ Samart Skills

ฟรี !

หลักสูตร Google Career Certificates ในโครงการ Samart Skills
ฟรี !

ลงทะเบียนแสดงความสนใจเพื่อรับทุนการศึกษา จำนวนจำกัด!

True Digital Academy (ทรูดิจิทัล อคาเดมี) ร่วมกับโครงการ Samart Skills ของ Google เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป รับทุนการศึกษาการเข้าถึงการอบรมและรับรองทักษะในหลักสูตร “ใบรับรองทักษะอาชีพของโครงการ Samart Skills” บนแพลตฟอร์ม Coursera แบบไม่มีค่าใช้จ่าย สนใจสมัครรุ่นที่ 3 คลิก ที่นี่ 

 • ดำเนินการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
 • อบรมแบบออนไลน์ E-Learning ผ่านแพลตฟอร์ม Coursera
 • อบรมเป็นระยะเวลา 3-6 เดือนต่อหลักสูตร
 • ทุนการศึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
 • ไม่จำเป็นต้องมีคุณวุฒิทางการศึกษาหรือประสบการณ์โดยเฉพาะ


เกี่ยวกับโครงการ Samart Skills 

โครงการ Samart Skills เป็นโครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของประชากรไทย เปิดโอกาสให้สามารถเข้าถึงหลักสูตรด้านดิจิทัลที่ดำเนินการอบรมโดยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญจาก Google โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายบนแพลตฟอร์ม Coursera โดยหลักสูตรนี้เน้นส่งเสริมโอกาสในการหางานและพัฒนาทักษะอันเป็นประโยชน์ในการทำงาน มุ่งสร้างแรงงานที่มีทักษะดิจิทัล (Digital Talent) เพื่อรองรับเศรษฐกิจดิจิทัลที่เติบโตอย่างรวดเร็ว และลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงทรัพยากรด้านการศึกษา โดยนักเรียนและผู้ที่มองหางานในทุกสายอาชีพ สามารถเข้าถึงการฝึกอบรมหลักสูตร Google Career Certificates จนเป็นบุคลากรที่มีทักษะดิจิทัลที่พร้อมทำงานทันที และผู้รับทุนไม่จำเป็นต้องมีคุณวุฒิทางการศึกษาหรือ ประสบการณ์เฉพาะใด ๆ ก็สามารถเข้าใจเนื้อหาได้ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โครงการ Samart Skills ได้ ที่นี่

หลักสูตรการอบรม ประกอบด้วย 9 รายหัวข้อ ได้แก่

 1. Data Analytics
 2. IT Support
 3. Project Management
 4. UX Design
 5. Digital Marketing & E-Commerce
 6. IT Automation with Python
 7. Advanced Data Analytics
 8. Business Intelligence
 9. Cybersecurity

โดยแต่ละหลักสูตรมีความยาวกว่า 100 ชั่วโมง ใช้ระยะเวลาเรียนประมาณ 3-6 เดือนต่อหลักสูตร

สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับผู้รับทุนรุ่นแรกกับ True ผ่าน True Digital Academy

กลุ่มทรู ร่วมมอบสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมในโครงการดังกล่าว เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงการสนับสนุน โครงสร้างพื้นฐาน และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้และได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ

 1. ใบรับรองทักษะอาชีพ หรือ Certification จาก Google เมื่อเรียนจนจบหลักสูตร แสดงถึงการได้รับรองทักษะด้านดิจิทัล สามารถนำไปประกอบการสมัครงาน เพื่อรับการพิจารณาการจ้างงานกับองค์กรต่าง ๆ ในโครงการได้
 2. True Digital Academy มอบสิทธิ์พิเศษให้กับผู้รับทุน เพิ่มเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อเพิ่มโอกาสสำเร็จในการเรียนรู้และการได้รับ certificate ตลอดจนเพิ่มความพร้อมสู่การเข้าสู่ตลาดงาน เช่น
  • โอกาสได้รับเชิญเข้าร่วมกิจกรรม งานสัมมนา และ Workshop ทั้งในรูปแบบ On site ที่ True Digital Academy Campus ที่ตึก True Digital Park 101 (ใกล้ BTS ปุณณวิถี) รวมถึง Online Event เพื่อเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับนักเรียน นักศึกษา  บุคคลทั่วไป สตาร์ทอัพและผู้ประกอบการด้านดิจิทัล
  • โอกาสเข้าถึงเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลและที่ปรึกษาด้านอาชีพ (Career Coaching) ของ True Digital Academy เพื่อรับคำปรึกษาและคำแนะนำอาชีพในสายดิจิทัล เพิ่มความพร้อมและโอกาสในการทำงานหรือหางาน
  • โอกาสฝึกงานจริง เพื่อเสริมประสบการณ์การประยุกต์ใช้ทักษะที่เรียนรู้กับการปฏิบัติงานจริง (On-the-job training) เช่น ในฐานะผู้ช่วยสอน หรือนักวิเคราะห์ในโครงการต่าง ๆ ของ True Digital Academy เพื่อให้มั่นใจว่าผู้เรียนสามารถเรียนรู้จากการลงมือทำด้วยตนเอง และประยุกต์นำองค์ความรู้และทักษะดิจิทัลไปใช้งานจริงได้
  • โอกาสเป็นส่วนหนึ่งใน Community ของผู้รับทุนจาก True Digital Academy ที่เป็นพื้นที่ที่ผู้เรียนจะได้แลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกัน รวมถึงได้รับการติดตามความคืบหน้าของการอบรมจาก True Digital Academy ทุกเดือน
 3. TrueMoveH มอบการสนับสนุนให้ความช่วยเหลือการเรียนออนไลน์ที่ใช้ Data ในการเรียนหลักสูตรนี้ โดยผู้รับทุนสามารถรับสิทธิ์เรียนหลักสูตรต่างๆ ในโครงการ Samart Skills โดยไม่เสียค่าบริการอินเทอร์เน็ต เพียงแค่ใช้บริการซิมทรูมูฟ เอช ตามเงื่อนไขที่กำหนด
 4. True Space มอบส่วนลด 30% สำหรับการซื้อ Entering pass (เข้าใช้งานได้ 3 ชั่วโมง) Day pass (เข้าใช้งานได้ตลอดวัน) และสำหรับการสมัคร Membership โดยจะสามารถเข้าถึงการเรียนรู้และใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ที่ True Space ทุกสาขาทั่วประเทศ พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันทั้งเครื่องเขียน อุปกรณ์สำนักงาน ตู้เก็บของ มุมเครื่องดื่มและของว่าง ตลอดจนเทคโนโลยี และสื่อดิจิทัลของกลุ่มทรูที่มีให้บริการอย่างเต็มประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. สามารถฟัง อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้ในระดับดี เนื่องจากหลักสูตรเรียนเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร
 2. ไม่จำเป็นต้องมีคุณวุฒิทางการศึกษาหรือประสบการณ์ใดโดยเฉพาะ
 3. ผู้สมัครที่ไม่ผ่านการคัดเลือกในรอบก่อนสามารถสมัครอีกครั้งได้

เงื่อนไขการรับทุนการศึกษา

 1. มีความสนใจและตั้งใจจริงในการพัฒนาตนเอง พร้อมเรียนรู้ทักษะด้านดิจิทัล พร้อมใช้ความพยายามเต็มที่ในการเข้าเรียนจนจบหลักสูตร รวมถึงพร้อมเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมต่างๆ อย่างเต็มความสามารถ
 2. ผู้รับทุนต้องเข้าร่วม Facebook Group ที่ True Digital Academy จัดสร้างขึ้น เพื่อเข้ารับการสนับสนุนการเรียนให้สามารถเรียนได้จนจบหลักสูตรอย่างเต็มประสิทธิภาพ และได้รับติดตามความคืบหน้าในการเรียนจากทีมงานของ True Digital Academy ทุกเดือน
 3. ผู้ได้รับทุนสามารถเข้าเรียนได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่ละหลักสูตรใช้ระยะเวลาประมาณ 3-6 เดือน โดยผู้รับทุนทุกคนควรเข้าเรียนจนจบหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด
 4. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในพิจารณาการยกเลิกการให้ทุนการศึกษาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่ที่ผู้เรียนไม่มีความคืบหน้าในการเรียนเกินกว่า 3 เดือน

ขั้นตอนการสมัคร

 1. ลงทะเบียนแสดงความสนใจรับทุนผ่านแบบฟอร์ม ที่นี่โดยจะได้อยู่ในรายชื่อ Waiting List
 2. หากมีทุนคงเหลือ จะได้รับอีเมลเชิญจาก Coursera ตามลำดับ
 3. ผู้ได้รับทุนต้องรีบยืนยันสิทธิ์ให้รวดเร็วที่สุด เนื่องจากสิทธิ์มีจำนวนจำกัด
 4. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในพิจารณาการยกเลิกการให้ทุนการศึกษาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 5. หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อได้ที่ [email protected] เท่านั้น

รายละเอียดรุ่นอื่น ๆ

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารรอบการเปิดรับสมัครทุนการศึกษาในหลักสูตร Google Career Certificate รุ่นอื่น ๆ ได้ที่เว็บไซต์นี้และ Facebook ของ True Digital Academy


คำถามที่พบบ่อย (FAQ) เกี่ยวกับการสมัครรับทุนการศึกษา
โครงการ Samart Skills ที่แจกโดย True Digital Academy

ใบรับรองทักษะอาชีพจาก Google คืออะไร
Samart Skills คือโครงการฝึกอบรมออนไลน์ที่มอบใบรับรองทักษะอาชีพในสายงานที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วและเป็นที่ต้องการสูง ออกแบบโปรแกรมโดย Google และสอนโดยผู้เชี่ยวชาญในสายงานด้านไอที การออกแบบประสบการณ์ของผู้ใช้ (UX) การจัดการโครงการ และอื่นๆ โดยจะมีการฝึกอบรมทักษะร่วมกับกิจกรรมเชิงปฏิบัติ นอกจากนี้ ผู้ที่กำลังมองหางานจะได้รับความช่วยเหลือและเคล็ดลับที่นำไปปฏิบัติได้จริงสำหรับการเขียนเรซูเม่ การสัมภาษณ์ และการค้นหางาน ซึ่งจะช่วยในการคว้าตำแหน่งงานในอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยี

การอบรมในโครงการนี้ผ่านทางออนไลน์ 100% เลยหรือไม่?
โครงการนี้อบรมผ่านทาง Coursera ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ 100% ผู้ได้รับทุนสามารถเข้าถึงวิดีโอสื่อการสอน การอ่าน และการบ้านได้ทุกที่ ทุกเวลา เพียงแค่เชื่อมต่อผ่านเว็บไซต์บนคอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์มือถือ

ผู้ที่รับทุนนี้จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานอะไรก่อนเข้ารับการอบรมหรือไม่?
ผู้ได้รับทุนไม่จำเป็นต้องมีคุณวุฒิทางการศึกษาหรือประสบการณ์ใดโดยเฉพาะก็สามารถเข้าอบรมหลักสูตรในโครงการนี้ได้

ทุนการศึกษานี้เป็นทุนการศึกษาที่มีข้อผูกมัดใด ๆ หรือไม่?
ทุนการศึกษา Google Career Certificate ที่ผู้รับทุนได้รับผ่าน True Digital Academy เป็นทุนการศึกษาให้เปล่า ไม่มีข้อผูกมัด

ผู้รับทุนต้องใช้เวลาเท่าใดในการเรียนจนจบอย่างน้อย 1 หลักสูตร
ผู้รับทุนต้องตกลงที่จะเข้ารับการอบรมและเรียนจบหลักสูตรภายใน 6 เดือน โดยใช้เวลาเข้าเรียนประมาณ 10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

หากไม่ได้รับเลือกในรุ่นนี้ สามารถสมัครรับทุนการศึกษาในรุ่นอื่นได้อีกหรือไม่?
สามารถสมัครได้หากมีคุณสมบัติตรงตามรุ่นนั้น ๆ ที่เปิด โดย True Digital Academy มีการเปิดรับสมัครทุนการศึกษาตลอดทั้งปี สามารถติดตามข่าวสารรอบการเปิดรับสมัครทุนการศึกษาในหลักสูตร Google Career Certificate รุ่นอื่น ๆ ได้ที่เว็บไซต์นี้และ Facebook ของ True Digital Academy

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 • สนใจสมัครคลิก ที่นี่ 
 • อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โครงการ Samart Skills ได้ ที่นี่
 • โปรดอ่านรายละเอียด และเงื่อนไขก่อนสมัครให้ครบถ้วน
 • [email protected] (ตอบกลับภายใน 3 วันทำการ)