Product Manager มีรายได้เท่าไหร่ - เงินเดือนและการเติบโตในสายงานจัดการผลิตภัณฑ์

1 นาที
30 เม.ย. 2021
แชร์

Product Manager หรือผู้จัดการผลิตภัณฑ์ คือมีหน้าที่ในการวางบทบาทและกลยุทธ์สำหรับผลิตภัณ์ขององค์กร ซึ่งมีส่วนร่วมตั้งแต่การออกแบบ พัฒนา ทำแผนการตลาด ไปจนถึงการรับความคิดเห็นจากผู้ใช้งานเพื่อกลับมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป


ในสายงานของผู้จัดการผลิตภัณฑ์เริ่มต้นตั้งแต่การเป็น Product Manager ซึ่งมีความรับผิดชอบในการดูแลพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทำการวิจัยตลาด ออกแบบแผนการดำเนินการ (Roadmap) ไปจนถึงการนำผลตอบรับกลับมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ สู่การเป็น Senior Product Manager ซึ่งมีความรับผิดชอบที่มากขึ้น อาจเป็นการดูแลผลิตภัณฑ์หลายชิ้นในเวลาเดียวกัน หรือดูแลผลิตภัณฑ์ทั้งหมดขององค์กร


สายงานนี้ยังสามารถเติบโตสูงขึ้นไปสู่การเป็น Manager of Product Managers ผู้จัดการของฝ่ายจัดการผลิตภัณฑ์ และ VP of Product Management รองประธานฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีบทบาทอยู่ในผู้นำหลักขององค์กร เป็นผู้วางวิสัยทัศน์สำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมด ดูแลทีมผู้จัดการผลิตภัณฑ์และคอยสร้างผู้จัดการผลิตภัณฑ์ระดับสูงให้เติบโตขึ้นมาในองค์กร


ตำแหน่งต่างๆในสายงานของ Product Manager ล้วนมีบทบาทที่สำคัญต่อองค์กร และมีรายได้ที่สูง จากข้อมูลของ Product Management Festival Report 2020 เราจะมาแสดงให้เห็นถึงรายได้เฉลี่ยของสายงาน Product Manager


รายได้เฉลี่ยของ Product Manager สูงที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา เฉลี่ยที่ 140,289 เหรียญสหรัฐต่อปี ต่ำสุดในประเทศอินโดนีเซีย เฉลี่ยที่ 18,923 เหรียญสหรัฐต่อปี

 

รายได้เฉลี่ยตามตำแหน่งในสายงาน (ในประเทศที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำที่สุด – สูงที่สุด)

Product Manager 27,000 (มาเลเซีย) – 150,000 (สหรัฐอเมริกา) เหรียญสหรัฐต่อปี

Senior Product Manager 46,000 (มาเลเซีย) – 160,000 (สหรัฐอเมริกา) เหรียญสหรัฐต่อปี

Manager of Product Managers 89,000 (อินเดีย) – 240,000 (สหรัฐอเมริกา) เหรียญสหรัฐต่อปี

VP of Product/Head of Product 64,000 (มาเลเซีย) – 220,000 (สหรัฐอเมริกา) เหรียญสหรัฐต่อปี

 

ทั้งหมดนี้คือตัวเลขโดยเฉลี่ยของรายได้ในประเทศที่มีรายได้ต่ำที่สุด – สูงที่สุดในแต่ละตำแหน่งของสายงาน Product Manager โดยรายได้เฉลี่ยของ Product Manager ในพื้นที่กรุงเทพประเทศไทย จากรายงานของ Glassdor มีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 71,000 ต่อเดือน หรือ 852,000 ต่อปี

แชร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม