Business

เจาะ Insight การจ้างงาน และอัพเดตเงินเดือน Tech / IT ปี 2023

3 นาที
24 ก.พ. 2023
แชร์
จากข้อมูล Adecco Thailand’s Salary Guide 2023 ได้พูดถึงการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในหลายๆ อุตสาหกรรม ที่ส่งผลดีต่อการจ้างงาน อาทิ IT, โลจิสติกส์ รีเทล การท่องเที่ยวและการโรงแรม นอกจากนี้ยังกล่าวถึงแนวโน้มการหา Talent ว่าคนที่มี Skills ที่เฉพาะเจาะจงอย่าง IT และ Digital Marketing จะยังคงเป็น Skills ที่องค์กรตามหา รวมไปถึง Soft Skills อาทิ การสื่อสาร (Communications) ความยืดหยุ่น (Resilience) และ การปรับตัว (Adaptability) ที่เมื่อผนวกรวมกับความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) จะยิ่งทำให้กลายเป็นผู้สมัครงานที่โดดเด่น และมีโอกาสสูงที่จะได้ทำงานที่ “ใช่”

อีกส่วนสำคัญที่มีการวิเคราะห์ไว้อย่างน่าสนใจคือการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย เมื่อคนวัย “Gen Z” (คนที่เกิดในปี 1996 – 2010) กำลังเริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญในโลกของการทำงานหลังจากนี้ จนถึงปี 2023 นี้ Gen Z กว่า 40% ได้ก้าวเข้ามาอยู่ในตลาดงานแล้วเป็นที่เรียบร้อย และจะกลายเป็นประชากร 1 ใน 4 ของตลาดงานประเทศไทยในอีก 5 ปีข้างหน้า

มอง Gen Z ให้เป็น “โอกาส” ขององค์กร

บ่อยครั้งที่ Gen Z ถูกพูดถึงในแง่ของสิ่งที่องค์กรต้องรับมือ แต่ในความเป็นจริงองค์กรควรจะมองว่าพวกเขามีศักยภาพที่จะเพิ่ม Value ให้กับองค์​กรได้ เนื่องจาก Gen Z เป็นกลุ่มที่เติบโตมากับเทคโนโลยียุคใหม่ และเป็น Gen ที่เพิ่งเริ่มต้นทำงาน พวกเขามีไอเดียความคิดสร้างสรรค์ที่สดใหม่ มีความต้องการสร้าง Impact ให้เกิดขึ้นกับองค์กรหรือสังคม มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี มีความยืดหยุ่นสูง มีความคิดแบบผู้ประกอบการ และเป็นพวกชอบพัฒนาตนเอง

เมื่อนำ Skillset ของ Gen Z มาผสมรวมร่วมกับคนทำงาน Gen อื่นๆ จะช่วยเพิ่มจุดแข็ง ทำให้องค์กรมีความได้เปรียบทางการแข่งขัน และปรับองค์กรให้เข้ากับโลกดิจิทัลได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เป็นเพียงการวิเคราะห์ในภาพรวมเท่านั้น โดยอย่างยิ่งกลุ่ม Gen Z ถือเป็น Gen ที่มีความเฉพาะตัว และมีความเป็นปัจเจก (Individual) สูงที่สุด แต่ละคนก็มีลักษณะเฉพาะแตกต่างกันไป HR ยุคใหม่จึงต้องพร้อมเรียนรู้และปรับจูนการทำงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางยุคสมัย


โดยลักษณะองค์กรที่ตอบโจทย์ชาว Gen Z คือ

  1. ให้ค่าตอบแทนดี สอดคล้องค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น
  2. มีความยืดหยุ่น ทั้งในแง่ของเวลาและสถานที่การทำงาน
  3. โอกาสในการได้เรียนรู้ Skills ใหม่ๆ และเติบโต
  4. มีจุดยืนและความเชื่อขององค์กรที่สอดคล้องกับตนเอง

โดยแนวทางการดึงดูดและจ้างงาน Talent กลุ่ม Gen Z คือ การปรับ Job Description ให้ตรงกับ Entry Level และปรับโครงสร้างองค์กรให้รองรับการทำงานแบบ Gig Workers หรือคนที่ทำงานหลายๆ งาน แบบไม่ผูกมัด รวมถึงการให้สวัสดิการและผลประโยชน์ที่ตรงความต้องการ รวมถึงใช้ช่องทางการสื่อสารที่ตรงกับกลุ่ม Gen Z เช่น การทำ HR Branding ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม TikTok หรือ YouTube ที่กลุ่มคน Gen Z ใช้งานอยู่เป็นประจำ เป็นต้น


อัปเดตข้อมูลเงินเดือนสาย Tech/IT

Top 10 ตำแหน่งงาน Entry Level (ประสบการณ์ 0-3 ปี) ที่เงินเดือนเฉลี่ยสูงที่สุด*
*เป็นเพียงตัวเลขทางสถิติที่ทาง Adecco เก็บรวบรวมมา โปรดใช้วิจารณญาณในการพิจารณา และหาข้อมูลจากแหล่งอื่นประกอบร่วม
Top 10 ตำแหน่งงาน Senior Level ขึ้นไป (ประสบการณ์มากกว่า 7 ปี) ที่เงินเดือนเฉลี่ยสูงที่สุด*
*เป็นเพียงตัวเลขทางสถิติที่ทาง Adecco เก็บรวบรวมมา โปรดใช้วิจารณญาณในการพิจารณา และหาข้อมูลจากแหล่งอื่นประกอบร่วม

โดยภาพรวมตลาดงาน IT ในปี 2023 ยังคงมีผลตอบแทนที่สูงเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นๆ อย่างไรก็ตามธุรกิจประเภทนี้ที่ต้องการการปรับตัวเพื่อให้เกิดความคล่องตัว และเกิดประสิทธิภาพการทำงาน และสร้างผลกำไรสูงสุดให้บริษัทอยู่เสมอ ดังนั้นสำหรับคนที่กำลังเริ่มต้น หรือสนใจอยากเข้ามาทำงานได้ IT ถือว่ายังมีโอกาสไปต่อได้อีกหากพัฒนา Skills ตนเองให้ตอบโจทย์กับตลาดงาน

Source: Adecco Thailand’s Salary Guide 2023

————————————————-

สามารถติดตามความรู้และคอร์สเรียนที่น่าสนใจจาก True Digital Academy ได้ทุกช่องทาง
Website – https://bit.ly/3e9QZPw 
Facebook – https://bit.ly/391XSkF
LinkedIn – https://bit.ly/3p7x08V 
Instagram – https://bit.ly/2LwX5Ra
TiKTok – https://bit.ly/3v8e0wV
YouTube – https://bit.ly/3is5lCx
แชร์