อัพเดต Soft Skill 2024 ที่ควรมีใน Resume สำหรับเด็กจบใหม่

อัพเดต Soft Skill 2024 ที่ควรมีใน Resume สำหรับเด็กจบใหม่

Business

2 นาที

15 ก.พ. 2024

แชร์

สำหรับน้อง ๆ ที่จบใหม่ กำลังเข้าสู่เส้นทางสมัครงาน หรือใครก็ตามที่กำลังมองหางานใหม่อยู่ในช่วงนี้และอยากจะอัพเดท Resume ของปีนี้มีอะไรบ้าง ไปดูกันเลย !

1. ทักษะการสื่อสาร (Communication)

สื่อสารอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้สิ่งที่เราสื่อสารเกิดการรับรู้และเข้าใจอย่างชัดเจนและตามจุดประสงค์ โดยที่ผู้ส่งและผู้รับสารจะต้องมีความรู้สึกที่เข้าใจและพึงพอใจด้วยกัน

2. การทำงานร่วมกัน (Collaboration )

โดยส่วนใหญ่ในองค์กร การทำงานจะเป็นในรูปแบบของการทำงานเป็นทีมมากกว่า เราต้องมีทักษะรับฟัง วิเคราะห์และลงมือทำตามความถนัดของแต่ละคน เพื่อบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ทักษะการตัดสินใจและการแก้ปัญหา (Decision Making and Problem Solving)

นอกจากจะต้องสื่อสาร ทำงานเป็นทีมแล้ว สิ่งที่จะทำให้งานผ่านลุล่วงไปได้ด้วยดีคือ การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในงานและหาแนวทางแก้ไขงานสำเร็จ

4. ทักษะการเจรจาต่อรอง (Negotiation)

การเจรจาต่อรองเป็นทักษะที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ตั้งแต่เริ่มกระบวนการสรรหาจนรับเข้าทำงาน เป็นกระบวนการสื่อสารสองทาง (Two-Way Communication) ในการกำหนดจุดยืน มีผลประโยชน์ที่ต้องการแลกเปลี่ยนกันและมุ่งหวังให้ผลประโยชน์บรรลุความต้องการของทุกฝ่าย

5. ทักษะการบริหารจัดการเวลา (Time Management )

ในหลาย ๆ โปรเจคในองค์กร เราไม่ได้ทำงานแค่งานเดียว และงานทุกงานมี deadline ของงาน ดังนั้นทักษะนี้จึงสำคัญเพราะมันแสดงให้เราเห็นถึงการ Priority งานในการจัดลำดับความสำคัญของงานให้สำเร็จตรงตามเวลา

6. ทักษะการปรับตัวและเรียนรู้อยู่เสมอ (Adaptability & Active Learning)

ทักษะนึงที่สำคัญ คือ การปรับตัวกับอะไรที่จะเกิดขึ้นพร้อมทั้งที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ ๆ เสมอ เพื่อที่จะก้าวทันโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
 
 
ทั้งหมดนี้คือ 6 Soft Skill ที่ช่วยให้ Resume ของเด็กจบใหม่โดดเด่น น่าสนใจเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ True Digital Academy เรามีโครงการ Profile PowerUp เพิ่มโอกาสในการทำงานสายเทค โดยการอัพโหลด Resume/CV และ Transcript พร้อมกรอกข้อมูลส่วนตัว และเลือกสายงานด้านดิจิทัลที่สนใจไม่ว่าจะเป็นสายงาน Data , Software engineer, Product หรือ UX/UI Designer พร้อมเพิ่ม Net Working Community กับเราได้อีกด้วย!

📂 ลงทะเบียนสร้างโปรไฟล์ ฟรี! คลิก https://bit.ly/40tiXxR
ดูรายละเอียดของโครงการเพิ่มเติม ได้ที่ : https://bit.ly/432jxoh

————————————————-

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม