• True Digital Academy

True Digital Academy สถาบันสร้างทักษะแห่งยุคดิจิทัล

Updated: Aug 18, 2020เรากำลังอยู่ในยุคที่ทักษะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

หากเราได้สังเกต เราจะเห็นได้ว่าโลกรอบตัวเราขณะนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และเทคโนโลยีดิจิทัลได้เป็นตัวช่วยขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น

ความเปลี่ยนแปลงไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในวิถีชีวิต หรือธุรกิจเท่านั้น แต่ความเปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้นกับวิธีการที่เราจะทำสิ่งต่างๆ และทักษะที่เราจะต้องใช้ในโลกยุคใหม่ ที่อาจไม่เหมือนเดิมในเวลาเพียงไม่นาน


ปัจจุบันทักษะอันดับที่ 1 ที่ถูกจัดอยู่ในทักษะที่เป็นที่ต้องการของบริษัทต่างๆมากที่สุดในปี 2020 คือทักษะด้าน Blockchain ทักษะที่ไม่ได้ปรากฏอยู่ในทักษะที่เป็นต้องการของปี 2019

ทักษะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ความต้องการด้านทักษะก็เช่นกัน ทำให้ผู้คนและองค์กรต้องเรียนรู้และสร้างทักษะอยู่เสมอในยุคดิจิทัลนี้


สถาบันสร้างทักษะแห่งยุคดิจิทัล


True Digital Academy สถาบันสร้างทักษะแห่งยุคดิจิทัล คือสถาบันสำหรับ Career Transformation ที่ต้องการจะผลักดัน ช่วยเหลือ ให้ผู้คนสามารถสร้างสรรค์ทักษะที่จำเป็นในโลกยุคใหม่ ไปจนถึงยกระดับศักยภาพในสาขาอาชีพดิจิทัล ไปจนถึงการช่วยเหลือองค์กรให้สามารถสร้าง และยกระดับศักยภาพในการแข่งขันในโลกธุรกิจยุคดิจิทัลนี้


ผ่านการบวนการ Up Skill ยกระดับทักษะเดิมให้ตอบรับกับโลกยุคปัจจุบัน และการ Re Skill สร้างสรรค์ทักษะใหม่ๆที่จำเป็นในยุคดิจิทัล และสร้างคอมมูนิตี้ของการเรียนรู้แลกเปลี่ยนทักษะและโอกาส ใน 7 ด้านของทักษะดิจิทัล


Data and Analytics

ข้อมูล (Data) ทรัพยากรที่กลายเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของธุรกิจยุคดิจิทัล เรียนรู้เรื่องข้อมูลและการนำมาใช้ ตั้งแต่การทำความเข้าใจ การวิเคราะห์ จนถึงการสร้างการตัดสินใจโดยมีข้อมูลเป็นตัวขับเคลื่อน


Technology

เทคโนโลยีเป็นเสาหลักของโลกยุคดิจิทัล ตั้งแต่การสร้างอุปกรณ์ เครื่องนวัตกรรม การทำเว็บไซต์ พัฒนาแอปพลิเคชั่น และเทคโนโลยีก็ได้กลายเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญที่ธุรกิจต่างๆมีเพิ่มเข้ามาในตัวเอง เพื่อเสริมศักยภาพในการแข่งขันและเติบโตในยุคดิจิทัล


Digital Marketing

อินเตอร์เน็ต และเทคโนโลยีได้นำพาการตลาดไปสู่ยุคใหม่ Digital Marketing กลายเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่มีบทบาทตั้งแต่การออกแบบ การสื่อสาร การขายสินค้า ไปจนถึงการบริการหลังการขาย ทุกธุรกิจที่ทำการตลาดในทุกวันนี้ก็จำเป้นที่จะต้องมี Digital Marketing ด้วยเช่นกัน


Product Management

ทักษะในการบริหารจัดการทีม และสร้างสรรค์สินค้า กลายเป็นทักษะที่สำคัญมากในยุคดิจิทัล Product Manager ไม่ได้ดูแลแค่การทำสินค้าให้เสร็จสมบูรณ์ และออกสู่ตลาดเพียงเท่านั้นอีกต่อไป แต่มีบทบาทตั้งแต่กระบวนการค้นคว้า วิเคราะห์ตลาด ออกแบบการสื่อสาร ไปจนถึงการดูแลและพัฒนาสินค้าให้เติบโตขึ้นตามกาลเวลา


UX & Design

การออกแบบที่ดีมีมากกว่าหน้าตา เรียนรู้การออกแบบยุคใหม่ที่แก้ปัญหาของผู้ใช้งานผ่านการดีไซน์ประสบการณ์ และออกแบบสินค้าให้ตอบโจทย์ผู้ใช้ได้ดียิ่งขึ้น


Cyber Security

ยุคดิจิทัลได้สร้างมาตรฐานใหม่ด้านความปลอดภัย ในขณะที่ธุรกิจต่างเร่งทำ Digital Transformation เพื่อทำให้ตนเองมีศักภาพแข่งขันในตลาด ทักษะด้านความปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security) ก็ยิ่งมีมูลค่ามากขึ้น และจำเป็นมากยิ่งขึ้นควบคู่กันไป


Business

ธุรกิจจำเป็นต้องสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ทั้งจากภายใน และออกสู่ภายนอก การคิดเพื่อสร้างนวัตกรรมเป็นสิ่งจำเป็น ทั้งในการทำให้องค์กรสามารถทำงานได้อย่างราบรื่น ไปจนถึงผลักดันให้องค์กรเอาชนะคู่แข่งในตลาดได้ เพราะธุรกิจในวันนี้จำเป็นต้องสร้างสรรค์สิ่งใหม่ขึ้นมาอยู่เสมอทำไมต้อง True Digital Academy?


True Digital Academy ได้สร้างสรรค์และออกแบบหลักสูตร คอร์สเรียน เวิร์กชอปอบรม ไปจนถึงคอมมูนิตี้ที่จะช่วยผลักดันให้ผู้เรียน และองค์กรที่เข้ามาร่วมกับ True Digital Academy สามารถสร้างสรรค์ทักษะใหม่ และเสริมศักยภาพให้กับตนเองได้อย่างเต็มที่ ผ่านหลักสูตรที่มีรางวัลการันตี

True Digital Academy นำเสนอหลักสูตรที่สมบูรณ์และลงรายละเอียดเชิงลึกที่ได้ผ่านการทดสอบและยอมรับมาทั่วโลก และมีการปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับคนไทย


หลักสูตรเหล่านี้ยังคงได้รับการตรวจสอบจากผู้ช่วยชาญทั่วโลกอยู่เสมอว่า เนื้อหาที่อยู่ในคอร์สเรียนยังคงได้รับการอัพเดทให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในปัจจุบันอยู่เสมอ


เรียนรู้ผ่านการลงมือทำ


ในหลักสูตรของ True Digital Academy ผู้เรียนจะมีโอกาสนำทักษะที่เรียนมาลงมือสร้างโปรเจ็กต์จริง ที่สามารถกลายมาเป็นผลงานเพื่อแสดงทักษะของผู้เรียน โดยได้รับคำแนะนำ และการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญตลอดเส้นทาง


Mentorship


True Digital Academy คัดสรรผู้นำเสนอบทเรียนที่ไม่ใช่แค่ผู้สน แต่เป็นนักปฏิบัติที่สามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และให้คำแนะนำกับผู้เรียนได้ ซึ่งประสบการณ์ตรงของผู้สอนนั้นจะช่วยให้การแนะนำระหว่าการสร้างสรรค์โปรเจ็กต์ และการนำทักษะไปใช้ของผู้เรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


การสนับสนุนผลลัพธ์ทางอาชีพ


สิ่งที่ผู้เรียนจะได้จาก True Digital Academy ไม่ได้สิ้นสุดอยู่แค่คอร์สเรียน และการให้คำแนะนำต่างๆ แต่ True Digital Academy ยังติดตามไปถึงสิ่งที่ผู้เรียนได้รับต่อหลังจากที่สิ้นสุดการเรียนไป หลังคอร์สเรียน True Digital Academy ยังมี Career Coach หรือผู้ให้คำปรึกษาด้านอาชีพที่จะช่วยให้คำแนะนำ และติดตามผลการเติบโตในอาชีพของผู้เรียน ไปจนถึงการแนะนำโอกาสในการสมัครงานในสายงานที่เรียนอีกด้วย


True Digital Academy พาร์ทเนอร์รายแรกและรายเดียวในประเทศไทยของ General Assembly

General Assembly ผู้นำด้านการเรียนรู้ทักษะแห่งยุคดิจิทัล สถาบันสร้างสรรค์ทักษะ ซึ่งเป็นผู้นำด้านการเรียนรู้ และสร้างความเปลี่ยนแปลงทางอาชีพให้กับผู้เรียนทั่วโลก ได้เป็นพาร์ทเนอร์หลักในการสร้างสรรค์คอร์สเรียนอบรมร่วมกับ True Digital Academy เพื่อสร้างคอร์สเรียนมาตรฐานระดับโลก


General Assembly ได้รับการยอมรับ และรางวัลมากมาย ไปจนถึงเป็นสถาบันที่ถูกเลือกจากแบรนด์ใหญ่ทั่วโลกเช่น Paypal, Salesforce และ Bloomberg รวมไปถึงยังมีเครือข่ายรับสมัครงานที่ครอบคลุมบริษัทชั้นนำในวงการดิจิทัลอย่าง Google, Microsoft, IBM และอื่นๆ


โดยในขณะนี้ General Assembly ได้มี True Digital Academy เป็นพาร์ทเนอร์ด้านการจัดสรรคอร์สเรียนรายแรก และรายเดียวในประเทศไทย


หากใครที่สนใจอยากรู้จักกับ True Digital Academy ให้มากขึ้นก็สามารถเข้าไปสำรวจคอร์สเรียนที่เปิดสอน ไปจนถึงหาโอกาสในการเรียนรู้ได้ที่ https://www.truedigitalacademy.com/
ปัจจุบัน ทาง True Digital Academy กำลังเปิดรับสมัครนักเรียนอยู่ 4 หลักสูตร ดังนี้


1. Data Science Immersive (Full-Time) *English-taught

2. Digital Marketing (Part-Time)

3. Product Management (Part-Time)

4. User Experience Design (Part-Time) *English-taught


สนใจขอรับรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://bit.ly/3innhZl

ติดต่อทีม Admission โดยตรงได้ที่ 083-974-0906 (คุณน้ำหวาน)

453 views0 comments

Stay up to date with the latest events, news and courses from True Digital Academy

True Digital Academy

is operated and managed by True Digital Group