• True Digital Academy

True Digital Academy สถาบันสร้างทักษะแห่งยุคดิจิทัล

Updated: Aug 18, 2020เรากำลังอยู่ในยุคที่ทักษะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

หากเราได้สังเกต เราจะเห็นได้ว่าโลกรอบตัวเราขณะนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และเทคโนโลยีดิจิทัลได้เป็นตัวช่วยขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น

ความเปลี่ยนแปลงไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในวิถีชีวิต หรือธุรกิจเท่านั้น แต่ความเปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้นกับวิธีการที่เราจะทำสิ่งต่างๆ และทักษะที่เราจะต้องใช้ในโลกยุคใหม่ ที่อาจไม่เหมือนเดิมในเวลาเพียงไม่นาน


ปัจจุบันทักษะอันดับที่ 1 ที่ถูกจัดอยู่ในทักษะที่เป็นที่ต้องการของบริษัทต่างๆมากที่สุดในปี 2020 คือทักษะด้าน Blockchain ทักษะที่ไม่ได้ปรากฏอยู่ในทักษะที่เป็นต้องการของปี 2019

ทักษะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ความต้องการด้านทักษะก็เช่นกัน ทำให้ผู้คนและองค์กรต้องเรียนรู้และสร้างทักษะอยู่เสมอในยุคดิจิทัลนี้


สถาบันสร้างทักษะแห่งยุคดิจิทัล


True Digital Academy สถาบันสร้างทักษะแห่งยุคดิจิทัล คือสถาบันสำหรับ Career Transformation ที่ต้องการจะผลักดัน ช่วยเหลือ ให้ผู้คนสามารถสร้างสรรค์ทักษะที่จำเป็นในโลกยุคใหม่ ไปจนถึงยกระดับศักยภาพในสาขาอาชีพดิจิทัล ไปจนถึงการช่วยเหลือองค์กรให้สามารถสร้าง และยกระดับศักยภาพในการแข่งขันในโลกธุรกิจยุคดิจิทัลนี้


ผ่านการบวนการ Up Skill ยกระดับทักษะเดิมให้ตอบรับกับโลกยุคปัจจุบัน และการ Re Skill สร้างสรรค์ทักษะใหม่ๆที่จำเป็นในยุคดิจิทัล และสร้างคอมมูนิตี้ของการเรียนรู้แลกเปลี่ยนทักษะและโอกาส ใน 7 ด้านของทักษะดิจิทัล


Data and Analytics

ข้อมูล (Data) ทรัพยากรที่กลายเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของธุรกิจยุคดิจิทัล เรียนรู้เรื่องข้อมูลและการนำมาใช้ ตั้งแต่การทำความเข้าใจ การวิเคราะห์ จนถึงการสร้างการตัดสินใจโดยมีข้อมูลเป็นตัวขับเคลื่อน


Technology

เทคโนโลยีเป็นเสาหลักของโลกยุคดิจิทัล ตั้งแต่การสร้างอุปกรณ์ เครื่องนวัตกรรม การทำเว็บไซต์ พัฒนาแอปพลิเคชั่น และเทคโนโลยีก็ได้กลายเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญที่ธุรกิจต่างๆมีเพิ่มเข้ามาในตัวเอง เพื่อเสริมศักยภาพในการแข่งขันและเติบโตในยุคดิจิทัล


Digital Marketing

อินเตอร์เน็ต และเทคโนโลยีได้นำพาการตลาดไปสู่ยุคใหม่ Digital Marketing กลายเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่มีบทบาทตั้งแต่การออกแบบ การสื่อสาร การขายสินค้า ไปจนถึงการบริการหลังการขาย ทุกธุรกิจที่ทำการตลาดในทุกวันนี้ก็จำเป้นที่จะต้องมี Digital Marketing ด้วยเช่นกัน


Product Management

ทักษะในการบริหารจัดการทีม และสร้างสรรค์สินค้า กลายเป็นทักษะที่สำคัญมากในยุคดิจิทัล Product Manager ไม่ได้ดูแลแค่การทำสินค้าให้เสร็จสมบูรณ์ และออกสู่ตลาดเพียงเท่านั้นอีกต่อไป แต่มีบทบาทตั้งแต่กระบวนการค้นคว้า วิเคราะห์ตลาด ออกแบบการสื่อสาร ไปจนถึงการดูแลและพัฒนาสินค้าให้เติบโตขึ้นตามกาลเวลา


UX & Design

การออกแบบที่ดีมีมากกว่าหน้าตา เรียนรู้การออกแบบยุคใหม่ที่แก้ปัญหาของผู้ใช้งานผ่านการดีไซน์ประสบการณ์ และออกแบบสินค้าให้ตอบโจทย์ผู้ใช้ได้ดียิ่งขึ้น


Cyber Security

ยุคดิจิทัลได้สร้างมาตรฐานใหม่ด้านความปลอดภัย ในขณะที่ธุรกิจต่างเร่งทำ Digital Transformation เพื่อทำให้ตนเองมีศักภาพแข่งขันในตลาด ทักษะด้านความปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security) ก็ยิ่งมีมูลค่ามากขึ้น และจำเป็นมากยิ่งขึ้นควบคู่กันไป


Business

ธุรกิจจำเป็นต้องสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ทั้งจากภายใน และออกสู่ภายนอก การคิดเพื่อสร้างนวัตกรรมเป็นสิ่งจำเป็น ทั้งในการทำให้องค์กรสามารถทำงานได้อย่างราบรื่น ไปจนถึงผลักดันให้องค์กรเอาชนะคู่แข่งในตลาดได้ เพราะธุรกิจในวันนี้จำเป็นต้องสร้างสรรค์สิ่งใหม่ขึ้นมาอยู่เสมอทำไมต้อง True Digital Academy?


True Digital Academy ได้สร้างสรรค์และออกแบบหลักสูตร คอร์สเรียน เวิร์กชอปอบรม ไปจนถึงคอมมูนิตี้ที่จะช่วยผลักดันให้ผู้เรียน และองค์กรที่เข้ามาร่วมกับ True Digital Academy สามารถสร้างสรรค์ทักษะใหม่ และเสริมศักยภาพให้กับตนเองได้อย่างเต็มที่ ผ่านหลักสูตรที่มีรางวัลการันตี

True Digital Academy นำเสนอหลักสูตรที่สมบูรณ์และลงรายละเอียดเชิงลึกที่ได้ผ่านการทดสอบและยอมรับมาทั่วโลก และมีการปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับคนไทย


หลักสูตรเหล่านี้ยังคงได้รับการตรวจสอบจากผู้ช่วยชาญทั่วโลกอยู่เสมอว่า เนื้อหาที่อยู่ในคอร์สเรียนยังคงได้รับการอัพเดทให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในปัจจุบันอยู่เสมอ


เรียนรู้ผ่านการลงมือทำ


ในหลักสูตรของ True Digital Academy ผู้เรียนจะมีโอกาสนำทักษะที่เรียนมาลงมือสร้างโปรเจ็กต์จริง ที่สามารถกลายมาเป็นผลงานเพื่อแสดงทักษะของผู้เรียน โดยได้รับคำแนะนำ และการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญตลอดเส้นทาง


Mentorship


True Digital Academy คัดสรรผู้นำเสนอบทเรียนที่ไม่ใช่แค่ผู้สน แต่เป็นนักปฏิบัติที่สามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และให้คำแนะนำกับผู้เรียนได้ ซึ่งประสบการณ์ตรงของผู้สอนนั้นจะช่วยให้การแนะนำระหว่าการสร้างสรรค์โปรเจ็กต์ และการนำทักษะไปใช้ของผู้เรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


การสนับสนุนผลลัพธ์ทางอาชีพ


สิ่งที่ผู้เรียนจะได้จาก True Digital Academy ไม่ได้สิ้นสุดอยู่แค่คอร์สเรียน และการให้คำแนะนำต่างๆ แต่ True Digital Academy ยังติดตามไปถึงสิ่งที่ผู้เรียนได้รับต่อหลังจากที่สิ้นสุดการเรียนไป หลังคอร์สเรียน True Digital Academy ยังมี Career Coach หรือผู้ให้คำปรึกษาด้านอาชีพที่จะช่วยให้คำแนะนำ และติดตามผลการเติบโตในอาชีพของผู้เรียน ไปจนถึงการแนะนำโอกาสในการสมัครงานในสายงานที่เรียนอีกด้วย


True Digital Academy พาร์ทเนอร์รายแรกและรายเดียวในประเทศไทยของ General Assembly

General Assembly ผู้นำด้านการเรียนรู้ทักษะแห่งยุคดิจิทัล สถาบันสร้างสรรค์ทักษะ ซึ่งเป็นผู้นำด้านการเรียนรู้ และสร้างความเปลี่ยนแปลงทางอาชีพให้กับผู้เรียนทั่วโลก ได้เป็นพาร์ทเนอร์หลักในการสร้างสรรค์คอร์สเรียนอบรมร่วมกับ True Digital Academy เพื่อสร้างคอร์สเรียนมาตรฐานระดับโลก


General Assembly ได้รับการยอมรับ และรางวัลมากมาย ไปจนถึงเป็นสถาบันที่ถูกเลือกจากแบรนด์ใหญ่ทั่วโลกเช่น Paypal, Salesforce และ Bloomberg รวมไปถึงยังมีเครือข่ายรับสมัครงานที่ครอบคลุมบริษัทชั้นนำในวงการดิจิทัลอย่าง Google, Microsoft, IBM และอื่นๆ


โดยในขณะนี้ General Assembly ได้มี True Digital Academy เป็นพาร์ทเนอร์ด้านการจัดสรรคอร์สเรียนรายแรก และรายเดียวในประเทศไทย


หากใครที่สนใจอยากรู้จักกับ True Digital Academy ให้มากขึ้นก็สามารถเข้าไปสำรวจคอร์สเรียนที่เปิดสอน ไปจนถึงหาโอกาสในการเรียนรู้ได้ที่ https://www.truedigitalacademy.com/
ปัจจุบัน ทาง True Digital Academy กำลังเปิดรับสมัครนักเรียนอยู่ 4 หลักสูตร ดังนี้


1. Data Science Immersive (Full-Time) *English-taught

2. Digital Marketing (Part-Time)

3. Product Management (Part-Time)

4. User Experience Design (Part-Time) *English-taught


สนใจขอรับรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://bit.ly/3innhZl

ติดต่อทีม Admission โดยตรงได้ที่ 083-974-0906 (คุณน้ำหวาน)

876 views0 comments

True Digital Academy

is operated and managed by True Digital Group