• True Digital Academy

The Future of Jobs 2020 - อนาคตโลกการทำงานจะเปลี่ยนไปอย่างไร

ปี 2020 เป็นปีที่โลกได้เผชิญหน้ากับวิกฤติครั้งใหญ่ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงไปทุกย่อมหญ้า กระทบภาพของโลกที่เราเคยวาดไว้ เเละเปลี่ยนมันใหม่เป็นโลกที่เราคุณเคย ความปกติเดิมไม่มีอยู่อีกต่อไป และอนาคตก็ยิ่งเปลี่ยนไปเช่นเดียวกัน


World Economic Forum ได้ออกรายงานถึงแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงในโลกการทำงานหลัง 2020 ว่าจะเป็นไปอย่างไรใน The Future of Jobs Report 2020 งานและทักษะจะเปลี่ยนไปอย่างไรในอีก 5 ปีข้างหน้า


COVID-19 ได้กลายมาเป็นหนึ่งในวิกฤติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งที่โลกต้องเผชิญในช่วงชีวิตของเรา ไม่มีใครไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการนี้ และผลกระทบนั้นก็ยังสะเทือนถึงระบบเศรษฐกิจในทุกมิติ ในขณะที่การเติบโตของเทคโนโลยี เริ่มสร้างกระแสการแทนที่ผู้คน และบางตำแหน่งงานด้วยระบบอัตโนมัติ สภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นนี้จึงทำให้อัตราการว่างงานเพื่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในช่วงเวลาเพียงไม่กี่เดือนในสถานการณ์ COVID-19 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้รับผลกระทบอันรุนแรงจนอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นสูงที่สุดนับตั้งแต่ยุคเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ (The Great Depression)


ปัจจุบันในปี 2020 สัดส่วนของระบบอัตโนมัติที่เข้ามามีบทบาทในงานอยู่ที่ประมาณ ร้อยละ 33 แต่ภายในปี 2025 สัดส่วนนี้อาจเพิ่มไปถึง ร้อยละ 47


จากการคาดการณ์ของ World Economic Forum ได้บอกว่าด้วยผลของการทำงานโดยเครื่องจักร และอัลกอริธึม ในเวลาอีก 5 ปีข้างหน้า (2025) งานกว่า 85 ล้านตำแหน่งทั่วโลกจะถูกแทนที่โดยระบบอัตโนมัติ แต่ในขณะเดียวกันก็จะยังมีตำแหน่งงานเกิดขึ้นใหม่มาเช่นกัน


งานกว่า 97 ล้านตำแหน่งทั่วโลก ซึ่งมากกว่างานที่หายไป จะเกิดขึ้นและเปิดรับแรงงาน แต่ลักษณะงานในยุคใหม่นี้ จะกลายเป็นงานที่ใกล้ชิดกับเทคโนโลยี ทำงานร่วมกับเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น


ภายในปี 2025 บริษัทต่างๆมีแนวโน้มที่จะนำระบบอัตโนมัติเข้ามาเเทนที่คนทำงาน 6% ของแรงงานในองค์กร และกว่าครึ่งของคนทำงานที่ยังเหลืออยู่จำเป็นที่ต้องมีการ Reskills ใหม่เพื่อให้สามารถเข้ากับโลกการทำงานยุคใหม่ได้ และคนที่ทำงานอยู่ในอีก 5 ปีข้างหน้านี้จะต้องปรับหรือเปลี่ยนทักษะประมาณ 40% ของทักษะที่มีอยู่ เพื่อให้สอดรับกับการทำงานและความรับผิดชอบ


แต่ในแนวโน้มที่ดูเหมือนจะแย่ลงนี้ ก็ยังมีสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อคนทำงาน เพราะแม้ว่าเทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาท และทำงานในธุรกิจมากยิ่งขึ้น แต่ท้ายที่สุดทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโต ก็ยังคงเป็นทรัพยากรมนุษย์ นั่นหมายความว่างานไม่อาจหายไปได้ทั้งหมด อย่างน้อยก็ภายในปี 2025 นี้


แต่ไม่เพียงเท่านั้น สิ่งหนึ่งที่ทิศทางเหล่านี้ได้นำเสนอ คือการที่องค์กรยังต้องการคน และต้องการคนที่มีทักษะ ปัจจุบันตลาดแรงงานทั่วโลก และองค์กรต่างๆ ล้วนประสบปัญหาในการค้นหาแรงงานที่มีทักษะที่ต้องการ และ World Econimic Forum ยังบอกว่าในปี 2025 องค์กรต่างๆจะฝึกฝนพนักงาน 70% ในองค์กรด้วยเอง เพื่อเตรียมความพร้อมองค์กรในการเปลี่ยนตัวเองไปสู่ “งานแห่งอนาคต” ซึ่งต้องอาศัยผู้ที่อยู่ในตำแหน่งงานเช่น


  • DevOps Engineer (วิศวกรระบบ)

  • AI Specialists (ผู้เชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์)

  • Digital Marketing Manager (ผู้จัดการการตลาดดิจิทัล)

  • Talent Acquisition Specialist (ผู้เชี่ยวชาญด้านการหาผู้มีทักษะ)

  • และอื่นๆ


แต่ข่าวดีคือปัจจุบัน เวลาที่คนทำงานต้องใช้ในการเรียนรู้นั้นสั้นลงกว่าที่เคยมีมา และเทคโนโลยีการเรียนรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ก็ยิ่งทำให้การสร้างทักษะง่ายยิ่งขึ้น ปัจจุบันคนทำงานใช้เวลาเพียงประมาณ 2 สัปดาห์ ถึง 5 เดือน ในการสร้างทักษะใหม่ และมีความพร้อมสำหรับตำแหน่งงานหรือความรับผิดชอบต่างๆที่เกิดขึ้นมาใหม่


และในกระบวนการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจหรือองค์กร ก็สามารถเกิดขึ้นได้โดยไม่จำเป็นต้องรอให้คนทำงานฝึกฝนทักษะใหม่ได้โดยสมบูรณ์ แต่สามารถเปลี่ยนองค์กรไปควบคู่กับการเรียนรู้ของคนทำงาน และจากข้อมูลที่ World Economic forum ได้รวบรวมมา 2 ใน 3 ขององค์กรที่ลงทุนในการพัฒนาบุคลากรภายใน จะสามารถได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในแผนพัฒนาบุคลากรในเวลาเพียงหนึ่งปีเท่านั้น


ไม่ได้มีแค่องค์กรที่จำเป็นจะต้องใส่ใจเรื่องของการสร้างทักษะ แต่ต่อไปรัฐบาลเองก็จะเป็นจะต้องเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาทักษะของคนในชาติเพื่อรับกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต และใช้การสร้างทักษะเป็นตาข่ายทางเศรษฐกิจที่จะช่วยให้ผู้ว่างงาน หรือผู้สูญเสียงานไปในช่วงเวลานี้ได้อาศัยเพื่อกลับมาสู่สภาวะที่สามารถสร้างรายได้ได้


ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ COVID-19 นี้ก็ยิ่งเร่งความเร็วของความจำเป็นในการสร้างทักษะ และทำให้องค์กรหันมาเล็งเห็นความสำคัญในการลงทุนพัฒนาทักษะของบุคลากรมากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันคนทำงานเองก็ได้เห็นความสำคัญในการสร้างทักษะใหม่ เพื่อความมั่นคงในโลกที่งานพร้อมจะเปลี่ยนแปลงไปได้อยู่เสมอ


ท้ายที่สุดแล้ว World Economic Forum เองก็มองว่าภายใต้ผลกระทบอันรุนแรงของสถานการณ์วิกฤติ COVID-19 ที่กระทบผู้คน สังคม จนถึงเศรษฐกิจ ก็สามารถนำเราไปสู่โอกาสที่ในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ที่ทุกคนเข้าใจในความสำคัญ และทักษะจะสามรถกลายมาเป็นสิ่งที่ช่วยผู้คนให้พร้อมไปสู่อนาคตของโลกการทำงานได้Source : https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2020

312 views0 comments

True Digital Academy

is operated and managed by True Digital Group