• True Digital Academy

One day with Product Manager


ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ (Product Manager) มีหน้าที่รับผิดชอบมากมายในแต่ละวันผู้จัดการฝ่ายผลิตจะต้องทำอะไรบ้างในฐานะ ผู้เปรียบเสมือน CEO ของผลิตภัณฑ์ ซึ่งทำหน้าที่หลักในการตัดสินใจและประสานงานร่วมกันกับฝ่ายต่างๆ ทั้ง ฝ่ายธุรกิจ ฝ่ายออกแบบ และฝ่ายวิศวกรรม ทั้งนี้มาติดตามกันว่าในแต่ละวันยุ่งๆของผู้จัดการผลิตภัณฑ์ทำอะไรบ้างConnecting and Communicating is a key ! การสื่อสารเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้การทำงานนั้นราบรื่น การสื่อสารจะมีประสิทธิภาพที่ดี หากทั้งสองฝ่ายต่างแชร์ความคิดเห็นและปัญหาที่เผชิญร่วมกัน และยังส่งผลให้สามารถร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างง่ายดายขึ้นอีกด้วย การสื่อสารระหว่าง PM ต่อสมาชิกในทีมต่างๆนั้นมักถูกจัดขึ้นในลักษณะของ การประชุม (meeting) โดยควรจะมีการปรชุมอย่างสม่ำเสมอเพื่อการทำงานร่วมกันนั้นต่อเนื่องและประสบความสำเร็จ


PM ต้องประชุมกับใครบ้าง ?


ผู้ถือหุ้น : เพื่ออัพเดตสถานการณ์ของตลาดและตอบสนองในสิ่งที่ลูกค้าต้องการ

ฝ่ายขาย : เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และเพื่อรวบรวมผลตอบรับจากลูกค้า

ฝ่ายวิศวกรรม : เพื่อเช็คและตรวจสอบขั้นตอนการผลิต ตัวต้นแบบ และตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องราวของลูกค้า

ฝ่ายการตลาด : เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับทฤษฎีการตลาด และผลตอบรับทางการตลาดของลูกค้า เพื่อพัฒนาต่อไป


เรียนรู้และนำไปพัฒนา


แน่นอนว่าหลังจากการสื่อสารและรับข้อมูลอัพเดต รวมไปถึงปัญหาจากฝ่ายต่างๆมาแล้วนั้น PM จะต้องนำหัวข้อต่างๆ เหล่านี้มาวิเคราะห์และหาทางพัฒนาต่อไปเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของตนได้ก้าวไปอีกก้าวหนึ่ง ในการที่จะวิเคราะห์หัวข้อต่างๆได้นั้น PM จะต้องทบทวน (review) ที่ได้มาว่าสามารถนำไปต่อยอดอย่างไรได้บ้าง


สิ่งที่ PM จะต้องทบทวนหลังการประชุม

  • ทบทวนยอดขาย ผลตอบรับของการตลาด และรายรับที่ได้จากผลิตภัณฑ์

  • ทบทวน KPIs ( Key performance indicators) อื่นๆ ของผลิตภัณฑ์

  • พัฒนาและปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการขายผลิตภัณฑ์

  • วิเคราะห์การตลาด จากการอัพเดตข่าวสารและงานวิจับรอบตัว

  • ติดตามและทบทวนข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เช่น ฟังก์ชั่นใหม่ของผลลิตภัณฑ์,ความนิยมของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มลูกค้า

  • จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าและสัมภาษณ์ความเห็นของลูกค้า เพื่อรวบรวมข้อมูลและผลตอบรับของลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์

  • การตัดสินใจและบันทึกข้อมูล


อีกหนึ่งสิ่งที่เป็นสิ่งสำคัญคือการจดบันทึกและเลือกใช้ข้อมูลเหล่านั้นให้ถูกต้อง โดย PM จะต้องจดจำข้อมูลมากมายจากหลากหลายแหล่งข้อมูล การรู้จักรวบรวมและแยกแยะข้อมูลด้วยการจดบันทึกและนำส่งไปสู่ฝ่ายต่างๆ เพื่อให้สามารถดำเนินการต่อไปได้นั้นเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้งานนั้นเป็นไปอย่างราบรื่น


PM จดบันทึกอะไรบ้าง?


บันทึกปัญหาและประด็นสำคัญจากการประชุม เช่น คำถามเกี่ยวกับลูกค้า ผลประกอบการการขาย แนวคิดในการพัฒนาการตลาด เป็นต้น และนำปัญหาดังกล่าวไปแจกแจงต่อฝ่ายที่รับผิดชอบ เพื่อดำเนินการต่อไป


การทำงานในแต่ละวันของ PM อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายที่แตกต่างกันไปในแต่ละวัน การที่จะสามารถทำงานได้อย่างราบรื่นนั้นต้องอาศัยประสบการณ์และทักษะร่วมกัน


หากสนใจเรียนรู้เพิ่มเติมสามารถติดตามและสมัครเติมความรู้กันได้ที่คอร์ส Product Management


306 views0 comments

True Digital Academy

is operated and managed by True Digital Group