• True Digital Academy

How she got there! : เส้นทางจาก Graphic Design สู่ UX Designer ใน Agoda


จริงหรือไม่ ใครๆ ก็เป็น “UX Designer” ได้ ค้นหาคำตอบจาก UX designer จากบริษัทจองโรงแรมยักษ์ใหญ่ที่ไม่ธรรมดาอย่าง agoda หนึ่งในผู้ให้บริการการจองที่พักออนไลน์ที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก!


ในวันนี้ User Experience กลายเป็นองค์ประกอบสำคัญของธุรกิจ และอาจถึงขั้นเป็นสิ่งที่กำหนดความสำเร็จของธุรกิตได้เลย ทุกวันนี้ผู้คนที่ทำงานกับประสบการณ์ของผู้ใช้จึงกลายเป็นบุคลากรที่สำคัญมากขององค์กร มีผู้คนมากมายผันตัวเข้ามาสู่สายงานนี้ หนึ่งในนั้นคือแขกรับเชิญของ True Digital Academy คุณเอิร์ก ณัฐชลี โตรื่น ที่ได้มาไลฟ์สดพูดคุยถึงเรื่องราวของโลกของการออกแบบที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และสิ่งสำคัญที่ต้องรู้ ในวงการ User Experience


คุณเอิร์กเริ่มต้นจากสายงาน Graphic Designer หลังจบการศึกษาจากด้าน Communication Design ที่มหาวิทยาลัยมหิดล นานาชาติ คุณเอิร์กเริ่มต้นงานใน Agoda ในฐานะ Graphic Design แต่ด้วยวัฒนธรรมการทำงานขององค์กรที่ให้ความสำคัญกับการออกแบบ UX UI คุณเอิร์กที่ที่ผ่านมาทำงานตามที่ได้รับมอบหมายก็เริ่มมีความสนใจในงานด้านการออกแบบ


จากจุดนั้นคุณเอิร์กได้รับงานที่เกี่ยวข้องกับ UX แรกเป็นงานด้านการทำ UX Pricing ซึ่งไม่ใช่งานออกแบบโดยตรง แต่ก็ยังคงเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับ UX หลังจากนั้นคุณเอิร์กก็ได้เรียนรู้เรื่อง UX เรื่อยมา จนปัจจุบัน คุณเอิร์กได้ประจำตำแหน่งเป็น UX Designer ของ Agoda มาเป็นเวลา 3 ปีแล้ว


ในฐานะ UX Designer คุณเอิร์กมีบทบาทเป็น Product Designer ขององค์กรที่ต้องทำงานกับคนในหลายฝ่าย


 • Product Manager ซึ่งคอยดูภาพรวมของผลิตภัณฑ์

 • Tech team ที่ช่วยนำไอเดียไปประกอบสร้าง หรือยืนยันว่าไอเดียไหนใช้งานจริงได้ไหม

 • Researcher ทีมวิจัยที่คอบรวบรวมข้อมูล ซึ่ง UX Designer สามารถนำไปต่อยอด หรือนำไปปรับปรุงงานออกแบบของตนเอง

 • Data Analyst นักวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลต่างๆ ซึ่งช่วยให้ UX Designer สามารถศึกษา หรือนำมายืนยันแนวคิดต่างๆได้


การที่ต้องทำงานเชื่อมโยงกับหลายฝ่ายเพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ทำให้นอกจากทักษะในด้านงานดีไซน์แล้ว ทักษะการสื่อสารก็ยังเป็นอีกทักษะสำคัญของ UX Designer


เมื่ออยู่ในตำแหน่ง UX Design มาระยะหนึ่ง จะมีคำถามที่ UX Designer ทุกคนมักถูกถามอยู่บ่อยๆ นั้นคือ UX และ UI แต่ต่างกันอย่างไร


UI - User Interface

คือการออกแบบหน้าต่างการใช้งาน โดยส่วนมากแล้วจะเป็นงานที่ใส่ใจกับวิชวล แต่ในขณะเดียวกันก็ออกแบบรูปลักษณ์ที่เหมาะสมให้กับหน้าต่างของผลิตภัณฑ์เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้น


สิ่งที่ต้องทำได้

 • เข้าใจผู้ใช้งาน

 • เข้าใจผลิตภัณฑ์

 • เข้าใจหลักการออกแบบ

 • ทำให้ผลิตภัณฑ์พัฒนาต่อไป (Scaleability)


ผลลัพธ์

 • Visual Direction

 • Mood & Tone

 • Design System


UX - User Experience

ให้ความสำคัญกับสิ่งที่มองไม่เห็น ออกแบบประสบการณ์ ควารูสึกในการใช้งานของผู้ใช้ ซึ่งเป็นการออกแบบผ่านการปรับปรุงการทำงานของผลิตภัณฑ์ ซึ่งสามารถรวมไปถึงหน้า Interface ด้วย


สิ่งที่ต้องทำได้

 • เข้าใจผู้ใช้งาน

 • เข้าใจปัญหา

 • เข้าใจธุรกิจ


ผลลัพธ์

 • User Journey & Flow

 • ข้อมูลเชิงลึกของผู้ใช้ (User Insight)

 • แนวทางการแก้ปัญหาผ่านงานดีไซน์ (Smart Design Solution)


เมื่อเราเข้าใจแล้วถึงความแตกต่างระหว่าง UX และ UI แล้ว ก็ยังคงเหลือคำถามสำคัญอยู่อีกข้อ นั่นคือ UX Designer ที่ดีต้องเป็นอย่างไร


UX Designer ที่ดีจำเป็นที่จะต้องเข้าใจ 3 สิ่งที่เชื่อมโยงกันในงานของการออกแบบผลิตภัณฑ์ และอยู่ตรงกลางของ 3 สิ่งนี้


 • ความเข้าใจผู้ใช้งาน (User Insight)

 • เป้าหมายทางธุรกิจ (Business Goal)

 • ความเข้าใจทางเทคนิค (Technical Understanding)


จุดกลางของทั้งสามสิ่งนี้คือจุดยืนของ UX Designer ที่จะต้องทำงานเพื่อตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของผู้ใช้ เพื่อสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจ โดยที่อยู่บนความเป็นไปได้ทางเทคนิค


จริงหรือไม่ ใครๆ ก็เป็น “UX Designer” ได้ แม้จะไม่ใชทุกคนที่จะสามารถเป็น UX Designer ได้ แต่ปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาตัวเองสู่นักออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ ก็ไม่ใช่เส้นทางที่ถูกปิดกันไว้แต่อย่างใด เพียงแต่ต้องเรียนรู้และเข้าใจความหมายของการทำ UX และจุดยืนหรือหัวใจในการทำงานออกแบบผลิตภัณฑ์เท่านั้น


Watch full video: https://www.facebook.com/watch/?v=1022568124857133


63 views0 comments

Recent Posts

See All

The Future of Jobs 2020 - อนาคตโลกการทำงานจะเปลี่ยนไปอย่างไร

ปี 2020 เป็นปีที่โลกได้เผชิญหน้ากับวิกฤติครั้งใหญ่ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงไปทุกย่อมหญ้า กระทบภาพของโลกที่เราเคยวาดไว้ เเละเปลี่ยนมันใหม่เป็นโลกที่เราคุณเคย ความปกติเดิมไม่มีอยู่อีกต่อไป และอนาคตก็ยิ่งเ

True Digital Academy

is operated and managed by True Digital Group