• True Digital Academy

‘Data Science’ ศาสตร์เบื้องหลังความสำเร็จของ Netflix

การดูภาพยนตร์และซีรี่ย์ของคนในแต่ละยุคนั้นแตกต่างกัน จากรุ่นที่ติดตามเพียงจากรอบฉายสดหรือชมในภาพยนตร์แต่เพียงอย่างเดียวสู่การ ดูบน VDO Tape และสู่แผ่น DVD CD ซึ่งในปัจจุบันนี้สื่อและความบันเทิงถูกรวบรวมอยู่บน Platform ที่เรียกว่า streaming ซึ่งเป็น พื้นที่ที่สามารถเลือกดูภาพยนตร์หรือซีรี่ย์ที่เราชื่นชอบได้ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตาม ง่ายๆ บนอุปกรณ์ของเรา เช่น มือถือ คอมพิวเตอร์ และ แท็บเล็ต ซึ่ง Platform ที่มีชื่อเสียงโด่งดังและเป็นที่รู้จักนี้จะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจาก Netflixการเติบโตของ Netflix สู่ streaming platform ชื่อดังของโลก


Streaming ถือเป็นหนทางใหม่ในการเข้าถึงผู้บริโภค นอกจากการเข้าถึงผู้บริโภคที่ดูเป็นกันเองมากขึ้นแล้วนั้น ยังทำให้ผู้ประกอบการได้เรียนรู้เกี่ยวกับผู้บริโภคของตนได้ดียิ่งขึ้นไปด้วย โดย Netflix ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในวงการ streaming ตั้งแต่ ปี 2000 Netflix ได้เริ่มใช้ recommendation movie เป็นที่นิยมในผู้ใช้ที่ทำให้การเลือกภาพยนตร์หรือซีรี่ย์นั้นง่ายมากขึ้นและถูกใจผู้ใช้มากยิ่ง ยิ่งไปกว่านั้นในปี 2006 Netflix ได้นำเสนอ Netflix Prize ซึ่งเป็นการจัดการแข่งขันเพื่อสร้าง machine learning และการรวบรวมข้อมูล โดยมีรางวัลสำหรับผู้ชนะ เป็นเงิน 1 ล้านเหรียญดอลล่าห์สหรัฐ ซึ่งการแข่งขันนี้ได้รับความสนใจอย่างมาก และเป็นการยกระดับการแข่งขันในตลาด streaming ไปอีกขั้นอีกด้วย การเติบโตและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้บริโภคของNettflix นี้เองส่งผลให้ ในปี 2020 มีผู้ใช้ Netflix จากทั้งในสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก ถึง 182.8 ล้านคน


Netflix ใช้ Big Data อย่างไร


แน่นอนเมื่อพูดการเรียนรู้รสนิยมและพฤติกรรมของผู้บริโภคแล้วนั้น Big Data มีบทบาทอย่างมากใหนการเข้ามาช่วยจัดหมวดหมู่และวางแผนในอนาคตของ Platform โดย Netflix ยึดข้อมูลจากหลากหลายส่วน เช่น การให้ rating หนังของผู้ชม,การค้นหาหนัง,วันที่ดูหนัง, อุปกรณ์ที่ใช้ดูหนัง เช่น Smartphone, Laptop, Notebook, TV, การกดหยุดดูหนังของผู้ชมว่าเกิดขึ้นเมื่อไหร่ ,มีการกดข้าม Credits รึเปล่า และ ลักษณะรายการที่ดูกับอุปกรณ์ที่ใช้ดูในขณะนั้นเป็นยังไง และนำพฤติกรรมที่ค้นพบเหล่านี้นี่เองมาช่วยพัฒนาให้การรูปแบบของ streaming นี้ตอบสนองต่อผู้ใช้ดียิ่งขึ้น ดังต่อไปนี้

  • อันดับวีดีโอส่วนตัว(Personalised Video Ranking:PVR) — อัลกอริทึ่มจะช่วยเข้ามาจัดการและแบ่งหมวดหมู่ในกับภาพยนตร์และซีรี่ย์ที่น่าสนใจและเหมาะกับผู้ใช้นั้นๆ และยังมีการแนะนำ Top Video Ranker ที่มีลักษณะคล้ายคลึงตามความสนใจของผู้ใช้อีกด้วย

  • รายการที่กำลังเป็นที่นิยมในขณะนั้น (Trending Now Ranker) — อัลกอริทึ่มช่วยจับปละแสดงความนิยมต่อภาพยนตร์ ซีรี่ย์ และรายการในช่วงเวลานั้น เช่น นิยมในช่วงเทศกาลนั้นๆ ,นิยมในช่วงเวลาสั้นๆ เช่น ช่วง โควิด work from home เป็นต้น

  • การจัดอันเพื่อชมต่อ (Continue Watching Ranker) — อัลกอริทึ่ม จะเข้ามาช่วยติดตาม ภาพยนตร์ ซีรี่ย์และรายการ ที่ผู้ใช้ยังดูไม่จบ

  • อันดับรายการที่คล้ายคลึง (Video-Video Similarity Ranker) — จะเห็นได้จากการติดตามของอัลกอริทึ่มของภาพยนตร์ ซีรี่ย์ และรายการที่คล้ายคลึงกัน มักจะขึ้น “ เพราะคุณดู ____ “


Data Science และ Big Data เบื้องหลังความสำเร็จของ Platform


วิทยการข้อมูล (Data Science) คือ สิ่งที่เข้ามาช่วยจัดการข้อมูล โดยเข้ามาเปิดเผยแนวโน้มและสร้างข้อมูลเชิงลึกเพื่อให้ทางธุรกิจได้สามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจและสร้างนวัตกรรมขึ้นมา และยังนำไปสู่การพัฒนาโครงสร้างของ machine learning (ML) ซึ่งสิ่งนี้จะเป็นส่วนในการเข้ามาแก้ไขและพัฒนาศักยภาพของ Platformเพื่อให้สามารถใช้ ที่จะตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย


#Data #Truedigitalacademy #reskill #upskill #career #datanalytics


487 views0 comments

True Digital Academy

is operated and managed by True Digital Group