• True Digital Academy

Design Thinking as a Strategy for Innovation #Exclusive Digital Talk

Updated: Aug 18, 2020

Design Thinking คือหนึ่งในเครื่องมือทางความคิดที่ได้รับการยอมรับ และอยู่เบื้องหลังความสำเร็จในการสร้างนวัตกรรมที่โดดเด่นมากมาย ด้วยความสามารถในการนำผู้ใช้งานมาเป็นหัวใจหลักของกระบวนการคิด ค้นหาไอเดียและแนวทางใหม่ๆ ไปจนถึงการทดลองใช้และนำผลลัพธ์ที่ได้มาพัฒนานวัตกรรมต่อไป


True Digital Academy ได้มีโอกาสร่วมพูดคุยกับ คุณต้อง - กวีวุฒิ เต็มภูวภัทร Head of Venture Builder จาก SCB10X และเจ้าของพอดแคสต์ชื่อดัง แปดบรรทัดครึ่ง


กับแนวคิด Design Thinking (การคิดเชิงออกแบบ) ที่ถูกนำมาประยุกต์ใช้กับการบริหารองค์กรอย่างแพร่หลายในยุคที่ทุกอย่างถูกขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม


Design Thinking คืออะไร องค์กรจะสามารถนำ Design Thinking มาปรับใช้ได้อย่างไร และอะไรคือความท้าทายของการสร้างสรรค์สิ่งใหม่


ในมุมมองของคุณต้อง - กวีวุฒิ เต็มภูวภัทรDesign Thinking คืออะไร


Design Thinking คือวิธีคิดหรือวิธีการทำงานรูปแบบหนึ่งที่เชื่อได้ว่า หากทำเช่นนี้แล้วจะสามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ได้ โดย Design Thinking ประกอบด้วย 3 ส่วน

  • เข้าใจลูกค้าก่อนลงมือทำ - ทำความเข้าใจลูกค้า หรือมี Cudtomer Centric ในการทำงาน

  • การคิดนอกกรอบ - คิดให้ต่างออกไปจากเดิม และสนับสนุนให้คนในทีมกล้าที่จะนำเสนอสิ่งใหม่ออกมา

  • การลงมือทำ - คิดและทดลองแนวคิด สร้าง Prototype ใหม่ๆ ลงมือทำเพื่อเทสตลาด

ทั้งสามสิ่งนี้คือกิจกรรมหลักที่เราเชื่อว่าหากได้นำมาปรับใช้และจะสามารช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จได้


องค์กรจะสามารถนำ Design Thinking มาปรับใช้ได้อย่างไร


หลักของการใช้ Design Thinking คือการทำให้องค์กรใส่ใจกับความต้องการของลูกค้าก่อนเป็นอย่างแรก จากนั้นสร้างไอเดียจากความคิดที่นอกกรอบ และมาสู่การลงมือทำ สิ่งสำคัญสำหรับองค์กรที่ต้องการนำ Design Thinking มาปรับใช้ คือเรื่องของคน องค์กรจะต้องมีคนที่ถูกต้อง และให้โอกาสเขาในการทำในสิ่งที่เขาอยากทำ ดังนั้นแล้วสิ่งสำคัญของการทำ Design Thinking ในองค์กร จึงอาจไม่ใช่เรื่องของการเทรนนิ่ง แต่เป็นการหาคนที่มีความคิดแบบ Design Thinking อยู่แล้ว เข้ามาในองค์กร


ลักษณะของคนที่องค์กรควรมองหา

  • มีความสามารถในการสื่อสาร และทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้า

  • มีความสามารถในการคิดนอกกรอบ คิดสร้างสรรค์

  • มีความสามารถในการนำเครื่องมือ หรือแนวคิดจากหลากหลายอุตสาหกรรมาประยุกต์ใช้


“คนคือหัวใจของ Design Thinking ในองค์กร”

การพัฒนาผู้ที่มี Design Thinking ในองค์กร


หากองค์กรสามารถหาคนที่มีลักษณะ หรือมีความคิดแบบ Design Thinking มาแล้ว องค์กรควรพัฒนาอย่างไรต่อไป


หากองค์กรเชื่อแล้วว่าคนเลือกคือคนที่มีแนวคิดในการสร้างสรรค์แบบ Design Thinking อยู่แล้ว สิ่งที่องค์กรทำได้คือการไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเขามากนัก เพราะส่วนมากแล้ว เมื่อได้คนที่มีศักยภาพมา องค์กรมักจะพยายามเข้าไปพัฒนา หรือกำหนดทิศทางที่เขาจะเดินต่อไป แต่หากองค์กรเชื่อว่าเขาคือคนที่ใช้ องค์กรควรปล่อยให้เขาทำในสิ่งที่อยากทำ ให้อิสระในการทำงาน และคอยซัพพอร์ทอยู่เบื้องหลัง


“หากองค์กรได้คนที่ถูกต้องมาแล้ว องค์กรต้องหยุดเรื่องการพัฒนาเพื่อให้เขาได้ลงมือทำ เพราะในขณะเดียวกัน การลงมือทำ ก็คือการที่เขาจะได้พัฒนา”

นอกจากนี้แล้ว ในการที่จะทำให้คนที่มีศักยภาพพัฒนาได้ดี คนๆนั้นต้องอยู่ในทีมที่ดี ทีมที่สามารถส่งเสริม และพัฒนากันเอง สิ่งสำคัญคือการให้คนทำงานได้เรียนรู้จากเพื่อนร่วมงาน และทำงานร่วมกับคนที่เขายอมรับ ดังนั้นแล้วในการพัฒนาพนักงานในองค์กร การทำงานเป็นทีมเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญมาก


ความท้าทายของการสร้างสรรค์


สิ่งท้าทายของการลงมือทำสิ่งใหม่ๆ การสร้าง Product ใหม่ๆ มีความท้าทายอยู่เพียงแค่ว่า เราจะทำอย่างไร จึงจะสร้างสิ่งที่คนอื่นต้องการขึ้นมาได้ มีคนอยากที่จะมี มีคนอยากที่จะใช้

เพราะปัญหาในองค์กรส่วนมากแล้วไม่ใช่เรื่องของเทคโนโลยี บริษัทต่างๆล้วนสามารถสร้างเทคโนโลยีขึ้นมาได้ แต่ปัญหาคือเมื่อบริษัทออกสินค้าต่างๆมา แต่กลับไม่มีใครต้องการที่จะใช้


“ความท้าทายไม่ใช่แค่การสร้างเทคโนโลยีใหม่ แต่เป็นการสร้างสิ่งที่คนต้องการ”

วิธีการทำงานแบบ Design Thinking คือสิ่งที่จะช่วยให้องค์กรสามารถสร้างในสิ่งที่คนต้องการได้


SCB10X จึงมักจะค่อยๆสร้างสิ่งใหม่ๆ เริ่มจากสิ่งเล็กๆ คอยทดลองตลาดอยู่เสมอ และพยายามทำความเข้าใจลูกค้าให้ได้มากที่สุด และปรับตัวไปตามสิ่งที่ลูกค้าต้องการ และนี่คือสิ่งที่ควรทำ ในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อที่จะสร้างในสิ่งที่มีคนต้องการจริงๆ


ในความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ ธุรกิจจะเตรียมรับมืออย่างไรได้บ้าง


เรากำลังอยู่ในยุคของ Technology Disruption ที่ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ แต่ในขณะเดียวกันธุรกิจก็ไม่ควรที่จะรับมือ หรือปรับตัวด้วยการทำตามคนอื่น ธุรกิจจำเป็นจะต้องสังเกต และวิเคราะห์ว่าจริงๆแล้ว ลูกค้าเปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง


“ธุรกิจเปลี่ยนแปลงแน่นอน และดิจิทัลก็จะมาแน่นอน แต่ในทุกธุรกิจนั้นไม่เหมือนกัน ตั้งคำถามให้ดีว่าลูกค้าของฉันเปลี่ยนไปไหม โลกจะเปลี่ยนแค่ไหนก็ตามคุณไม่จำเป้นต้องหมุนตาม ถ้าลูกค้าของคุณยังไม่เปลี่ยน”

ในความจริงทุกวันนี้ยังมีธุรกิจอีกมาก ที่ลูกค้าไม่ได้เปลี่ยนพฤติกรรมไปตามเทคโนโลยี และเมื่อเป็นเช่นนั้น เราก็ไม่จำเป็นต้องรีบเปลี่ยนแปลงธุรกิจ แต่พัฒนาสินค้า หรือบริการของเราต่อไป แต่ในทางกลับกันหากพฤติกรรมลูกค้าเปลี่ยนไป ธุรกิจก็จำเป็นต้องเปลี่ยนตาม เช่นธุรกิจ Retail ในวันนี้ที่จำเป็นที่จะต้องมีหน้าร้านบนออนไลน์ สิ่งนี้ก็คือการทดลองตลาด การไปในที่ที่ลูกค้าอยู่ และนีคือหัวใจหลักของ Design Thinking การปรับตัวโดยมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ซึ่งสิ่งนี้ไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเลย


“การนำเทคโนโลยีมาใช้ไม่ใช่เรื่องสำคัญ แต่การเลือกเทคโนโลยีมาตอบความต้องการลูกค้า นั่นคือโจทย์ และความท้าทาย”

อะไรคือทักษะที่จำเป็นของคนทำงานในธุรกิจดิจิทัล


แน่นอนว่าทักษะในการออกแบบ ในการสร้างสินค้าและนวัตกรรมใหม่ๆ คือทักษะที่จำเป็นแน่นอนสำหรับคนทำงานในธุรกิจดิจิทัล หรือแม้กระทั่งในโลกยุคใหม่นี้ แต่สิ่งที่จะเป็นพื้นฐานของคนเหล่านี้ที่ธุรกิจมองหาคือ ความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่ เพราะในโลกยุคใหม่นี้สิ่งต่างๆที่เราเรียนรู้มาในวันนี้ ปีหน้าอาจกลายเป้นสิ่งไม่จำเป็นแล้วก็ได้


“เรื่องของความสามารถในการเรียนรู้ อาจเป็นเรื่องที่พูดง่าย แต่ทำได้ยาก เพราะปกติแล้วคนที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องใด ต่างก็จะพยายามใช้ในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ก่อน และนั่นคือเหตุผลที่ทำให้องค์กรต้องมองหาคนที่มีความสามารถในการลืมสิ่งเก่า และพร้อมจะเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เสมอ”

#Truedigitalacademy

#Designthinking

#Innovation

#Product178 views0 comments

True Digital Academy

is operated and managed by True Digital Group