• True Digital Academy

4 ทิศทางที่การจ้างงานที่กำลังจะเปลี่ยนไป

ในปลายปี 2019 Linkedin ได้ออกรายงาน Future of Recruiting Report (อนาคตการจ้างงาน) ซึ่งคาดเดาความเปลี่ยนแปลงในกระบวนการจ้างงาน (Recruiting) ในช่วง 5 ปีต่อไป แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่ได้ถูกคาดการณ์ไว้และคงไม่มีใครคิดว่าจะเกิดขึ้น คือการสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งส่งผลกระทบให้เทรนด์ต่างๆทั่วโลกเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วแน่นอนว่าเทรนด์ของการจ้างงานก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ใหญ่ในครั้งนี้ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับไม่ได้เปลี่ยนสิ่งที่อยู่ในการคาดการณ์ไป แต่กลับทำให้มันเกิดขึ้นเร็วขึ้น ตั้งแต่การจ้างงาน ไปจนถึงการจจัดสรรงบ


และหลังจากที่สถานการณ์ COVID-19 ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงขึ้นทั่วโลก Linkedin จึงได้อัพเดทรายงานของพวกเขาด้วยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการจ้างงานกว่า 1,500 คนทั่วโลกถึงความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นต่อไป


และนี่คือ 4 ทิศทางที่การจ้างงานกำลังจะเปลี่ยนไป


1. งบในการจ้างงานจะลดลง - โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว


จากผลกระทบของสถานการณ์ COVID-19 องค์กรต่างๆเริ่มชะลอการจ้างงานลง และในองค์กรที่ยังเปิดรับคน งบประมาณที่ใช้ในการหาผู้สมัครก็ลดลงจากเดิม แต่ในขณะที่งบประมาณที่ใช้ในการจ้างงานและหาผู้สมัครจะลดลง แต่ก็มีองค์กรน้อยมากที่มีแผนจะลดงบในการหาแรงงานที่มีทักษะสำคัญ


อย่างไรก็ตามแม้ว่างบประมาณในการจ้างงานจากนี้ไปจะมีแน้วโน้มที่ลดลง แต่ธุรกิจก็หันหน้าเข้าหากระบวนการจ้างงานผ่านออนไลน์ ตั้งแต่การค้นหา รับสมัคร ไปจนถึงสัมภาษณ์งาน ซึ่งการปรับตัวสู่ออนไลน์ของกระบวนการจ้างงานนี้ จะทำให้ผู้รับสมัครสามารถทำอะไรต่างๆได้มากขึ้น ด้วยค่าใช้จ่ายที่ลดลง


2. ความคาดหวังที่มากขึ้นในการพัฒนาบุคลากรจากภายใน


ในขณะที่องค์กรและธุรกิจต่างๆเลือกที่จะตัดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนจากภายนอกเข้ามา องค์กรต่างๆก็กันกลับมาให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรภายในมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านการใช้เครื่องมือเช่นคอร์สเรียนออนไลน์ ที่ทำให้สามารถพัฒนาบุคลากรจำนวนมากพร้อมกัน และยังสามารถทำจากที่ไหนก็ได้เพียงแค่เข้าถึงอินเตอร์เน็ต


การพัฒนาบุคลากรจากภายในไม่ใช่แค่กระบวนการที่ช่วยให้องค์กรเติบโตได้โดยไม่พึ่งพาปัจจัยภายนอกเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างความมีส่วนร่วมของพนักงาน และรักษาคนทำงานที่มีทักษะ และยังสามารถเติบโตต่อไปได้ไว้กับองค์กร


3. ภาพลักษณ์องค์กร (Employer Branding) ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญ


การสร้างภาพลักษณ์องค์กรที่ดีเป็นหนึ่งในวิธีหลักที่ธุรกิจจะสามารถดึงดูดคนทำงานให้มาร่วมกับตนเองได้ และยังเป็นสิ่งที่องค์กรต่างๆลงทุนเม็ดเงินกับการสื่อสารภาพลักษณ์ออกไปเป็นจำนวนมาก


แต่ในหลังสถานการณ์ COVID-19 ซึ่งสร้างความรู้สึกไม่มั่นคงให้กับคนทำงาน โจทย์ในการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรหลังจากนี้จะต้องเปลี่ยนไปสู่ประเด็นที่เข้ากับยุคสมัยขึ้น และสร้างความสบายใจให้กับคนทำงาน เช่นการแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจในคุณภาพชีวิตของคนทำงาน กระบวนการทำงานที่โปร่งใส ไปจนถึงความเห็นอกเห็นใจที่ทำให้คนทำงานรู้สึกว่าสามารถพึ่งพาองค์กรได้ในยามลำบาก


4. ธุรกิจยังลงทุนกับเทคโนโลยีในการจ้างงานต่อไป


แม้ว่างบประมาณในการจ้างงานจะมีแนวโน้มที่จะลดลง แต่ในด้านของการลงทุนในเทคโนโลยีบริหารทรัพยากรบุคคล เช่นซอฟแวร์ติดตามผู้สมัครงาน (Applicant tracking systems) ระบบริหารทรัพยากรบุคคล (Human resources management systems) และระบบจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (Customer relationship management)


ในขณะที่องค์กรจำเป็นจะต้องลดงบประมาณในด้านต่างๆลง การจ้างงานก็ยังคงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับบบการทำให้องค์กรเติบโต และวิธีการที่ดีที่สุดในการจัดการงบประมาณในการจ้างงาน คือการปรับระบบการจ้างงานสู่ดิจิทัลให้ได้มากที่สุด เพื่อสร้างระบบการจ้างงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในต้นทุนที่ต่ำลงแม้ว่าในทิศทางที่การจ้างงานจะเปลี่ยนไป และเงินที่เคยมีสำหรับการจ้างงานจะลดลง แต่ในสถานการณ์เช่นนั้นการจ้างงานก็ยังคงไม่หายไป เพราะทรัพยากรที่สำคัญที่สุดขององค์กร และเป็นสิ่งขับเคลื่อนให้ธุรกิจเติบโต ก็คือทรัพยากรด้านบุคคล


92 views0 comments

True Digital Academy

is operated and managed by True Digital Group