• True Digital Academy

2021 กับเทรนด์ดิจิทัลที่กำลังมา


ในปี 2021 นี้เองกระแสการเติบโตของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นนั้นมีอย่างรวดเร็วและเปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง วันนี้เราจะมาสรุปประเด็นการเคลื่อนไหวและเทรนด์ใหม่ๆที่กำลังมาในปีนี้ของเทคโนโลยีและระบบดิจิทัลในปัจจุบัน
5G จะเป็นสื่อกลางสำคัญในปีนี้


ในปีนี้จะเห็นได้ว่าการเข้ามามีบทบาทของเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันนั้นเพิ่มมากขึ้น เช่น การประชุมทางไกล work from home เป็นต้น อีกทั้งในสถานการณ์ที่ COVID19 ผู้คนหันมาพึ่งพาเทคโนโลยี ผู้คนใช้ทั่วโลกใช้อินเตอร์เน็ตในแต่ละวันเฉลี่ย 6.54 ชั่วโมงต่อวัน (2020) และมีแนวโน้มะจเพิ่มขึ้นอีกในปีนี้ โดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ตและคอมพิวเตอร์มากยิ่งขึ้น ซึ่งยิ่งแสดงถึงบทบาทที่สำคัญของ 5G ที่จะเข้ามามีบทบาทในการทำให้การใช้ชีวิตในแต่ละวันในปีนี้มีความราบรื่นมากยิ่งขึ้น และหลากหลายบริษัทได้มองเห็นถึงความสำคัญนี้จึงเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้เราจะเห็นได้ว่าในปีนี้มีบริษัทที่พัฒนาเทคโนโลยีของตนให้สอดคล้องกับ 5G เช่น Xiaomi , Samsung , Apple ต่างพากันออกโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต ที่สามารถใช้งานผ่านเครือข่าย 5G ได้ และในปีนี้ก็น่าจะมีอีกหลายแบรนด์ที่จะออกสินค้าที่ตอบสนองต่อ 5G เพิ่มมากขึ้นตามลำดับCustomer Data Platform จะเป็นศูนย์กลางในการแก้ปัญหา


CDP ถือเป็นการรวบรวมข้อมูลที่กระจัดกระจายได้อย่างดี เนื่องจากในปัจจุบันจะเห็นได้ว่ามีข้อมูลจำนวนมากและกระจัดกระจายไปในทุกๆแพลตฟอร์มทางดิจิทัล การที่มีแพลตฟอร์มสำหรับข้อมูลลูกค้านั้นจะรวบรวมและจัดการข้อมูลเหล่านี้ได้อย่างครบถ้วนและตอบโจทย์ และสิ่งเหล่านี้เองยังส่งผลดีต่ออาชีพที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลอีกด้วย เช่น นักวิเคราะห์ข้อมูล นักวิทยาศาสตร์ทางข้อมูล เป็นต้น ซึ่งอาชีพเหล่านี้จะเป็นที่ต้องการอย่างมากในช่วงปีนี้เนื่องจากความต้องการที่สูงขึ้นของการรวมรวมข้อมูลในบริษัทหรือแบรนด์ต่างๆ เพื่อนำไปเป็นฐานข้อมูล (Data Base) ในการสนับสนุนการทำงานและพัฒนารูปแบบการทำงานของแต่ละฝ่ายในบริษัทอีกด้วย

AI

Artificial Intelligence (AI) เข้ามามีบทบาทอย่างมากโดยเฉพาะในช่วงต้นปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะ machine learning tools ถือเป็นเครื่องมือที่ถูกหยิบมาใช้มากยิ่งขึ้นในชีวิตประจำวัน เช่น การซื้อสินค้าออนไลน์ หนังแนะนำใน Netflix เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้เองได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ซึ่งรวมไปถึงการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในด้านอุตสาหกรรมและราชการด้วยเช่นกัน machine learning tools ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายจากความสะดวกสบาย และมีแนวโน้มที่จะเป็นที่นิยมมากยิ่งขึ้นไปอีก


ความเป็นส่วนตัวและการเก็บข้อมูลที้เป็นความลับ


ในปัจจุบันที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้นนั้น ข้อมูลมากมายที่อยู่ในระบบออนไลน์เหล่านี้นั้นย่อมเป็นที่ต้องการของอาชญากรทางอินเตอร์เน็ต (cybercriminal) ดังนั้นการเสริมให้ระบบป้องกันทางอินเตอร์เน็ต ( cybersecurity) นั้นก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ในปีนี้จะได้รับความสำคัญ โดยหลากหลายบริษัทได้ร่วมพัฒนาระบบและรูปแบบการทำงานของระบบป้องกันข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นเหมือนสมบัติล้ำค่าของบริษัทและลูกค้าเป็นอย่างดี โดยเฉพาะ Top Tech firm ระดับโลก เช่น Google, Microsoft , Apple ก็เช่นกัน โดยตัวอย่างที่เห็นได้ชัด คือ Apple ที่ปรับปรุงนโยบายเรื่องควมเป็นส่วนตัวใน ระบบ IOS 14 ซึ่งถือเป็นการปรับปรุงที่น่าสนใจอย่างมาก และยังทำให้หลากหลายแอป รวมถึงนักพัฒนาแอปต่างต้องปรับตัวกันด้วย โดยหลังจากที่ user อัพเดต software สู่ IOS 14 แล้วนั้น ผู้พัฒนาแอปจะต้องมีการข้ออนุญาตในการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว การใช้งานแอปพลิเคชั่น ที่อยู่ของผู้ใช้งาน และการเข้าถึงคลังรูปภาพอีกด้วย


Work From Home อาจคงอยู่ตลอดไป


การทำงาน work from home ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาใช้ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานั้น เพื่อเป็นหนทางในการทำงานเพื่อหลีกเลี่ยงการติดต่อหรือสัมผัสกันระหว่างบุคคล โดยหลากหลายบริษัทต่างพยายามปรับตัวเพื่อให้สามารถยังดำเนินการต่อไปได้ ซึ่งกลายเป็นการปรับตัวครั้งใหญ่ของยุค โดยมีความเป็นไปได้สูงที่หลังจากที่ผ่านช่วงเวลาของโรคระบาดนี้ไปแล้ว การทำงานจากระยะไกลจะยังคงอยู่และกลายเป็นอีกทางเลือกสำหรับการทำงานในบริษัทชั้นนำ เช่น Google Facebook Unilever เป็นต้น ซึ่งบริษัทเหล่านี้เองมีการพิจารณาที่จะขยายช่วงเวลาการ Work From Home ออกไปอีกด้วย นอกจากการทำงานระยะไกลที่จะกลายเป็นอีกทางเลือกหนึ่งแล้ว การซื้อสินค้าออนไลน์นั้น ยังเติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ซึ่งเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่น่าติดตามอีกเช่นกันในปีนี้


#TrueDigitalAcademy #FutureProofYourCareer #BuildingTalentForTheFuture

#Data #reskill #upskill #career #datanalytics #digitaltrend


46 views0 comments

True Digital Academy

is operated and managed by True Digital Group