• True Digital Academy

องค์กรต้องทำอย่างไรเพื่อทำลายกำแพงระหว่างการเรียนรู้ และการพัฒนาของบุคลากรในองค์กร


ท่ามกลางสถานการณ์ COVID-19 ที่ทำให้ธุรกิจและองค์กรต่างๆต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวอย่างรวดเร็ว แผนการระยะยาวหลายอย่างจำเป็นที่จะต้องถูกพิจารณา และเร่งสร้างให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทันที่เพื่อที่จะรับมือสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว


ในบรรดาแผนพัฒนาขององค์กรต่างๆ “พัฒนาทักษะ” เป็นแผนสำคัญที่องค์กรส่วนใหญ่ต่างให้ความสำคัญ และไม่ใช่แค่สำหรับผู้ว่าจ้างเท่านั้น โอกาสในการพัฒนาและเติบโตยังเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคนทำงานอีกด้วย


แต่เมื่อมาถึงเรื่องของการสร้างทักษะ แค่การจัดการเรียนรู้ออนไลน์ให้เพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ ความท้าทายของผู้ว่าจ้างคือการทำอย่างไรให้คนทำงานเรียนรู้และพัฒนาตัวเองได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการเรียนรู้ต้องดำเนินผ่านช่องทางออนไลน์ในวันนี้คนทำงานต่างมีความกระหายที่จะเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง องค์กรก็ยินดีที่จะลงทุนกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล แต่แล้วอะไรที่กลายมาเป็นกำแพงกั้น ระหว่างความต้องการเหล่านั้น กับการเรียนรู้และสร้างทักษะอย่างต่อเนื่อง


เข้าใจในกำแพง

การพัฒนาทักษะเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ว่าจ้าง และองค์กรต่างใส่ใจ จากงานวิจัยของ Deloitte ได้บอกว่า 90% ของคนทำงานบอกว่าองค์กรกำลังออกแบบงานใหม่ และ World Economic Forum ก็ได้รายงานว่าในวันนี้ มากกว่าครึ่งของคนทำงานจำเป็นที่จะต้องมีการเรียนรู้และสร้างทักษะใหม่ เพื่อถมช่องว่างของทักษะด้านดิจิทัลที่จะเกิดขึ้นจากความเปลี่ยนแปลงในระยะเวลา 3 ปีนี้


ด้วยสัญญาณเหล่านี้ทำให้องค์กรต่างๆยอมรับว่าการพัฒนาทักษะของคนทำงานเป็นส่วนหนึ่งในหน้าที่ขององค์กร


ในขณะเดียวกันคนทำงานเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เพิ่งเข้าสู่ตลาดแรงงานต่างคาดหวังโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตจากการทำงาน ไม่ใช่แค่ตำแหน่งงานหรือรายได้เท่านั้น


แต่หากทั้งองค์กร และคนทำงานต่างยอมรับว่าการเรียนรู้และพัฒนาทักษะเป็นสิ่งสำคัญ อะไรคือปัญหาที่สร้างให้เกิดกำแพงในพัฒนาทักษะขึ้นมา


ปัจจัยสำคัญในเรื่องนี้คือ เวลา และ แรงจูงใจ


แม้ว่าคนทำงานจะสนใจที่จะเรียนรู้และพัฒนาทักษะให้กับตัวเอง แต่คนทำงานส่วนมากรู้สึกว่าในระหว่างวันทำงาน พวกเขาไม่มีเวลาเหลือพอที่จะนำไปเรียนรู้ หรือเข้าคอร์สเรียนต่างๆ


ในอีกด้านหนึ่ง คนทำงานเองก็ไม่ได้รู้สึกว่าการพัฒนาทักษะเป็นเรื่องสำคัญ แต่อาศัยการเรียนรู้จากการทำงานมากกว่า และไม่เห็นว่าจำเป็นที่จะต้องจัดสรรเวลาให้กับการเรียนรู้


ทำลายกำแพงสู่การเรียนรู้

การให้โอกาสในการเรียนรู้กับคนทำงาน ช่วยให้คนทำงานรู้สึกว่าตนเองมีส่วนร่วมและมีอนาคตร่วมกับองค์กร แต่อย่างไรก็ตาม เพียงแค่การมีโปรแกรมการเรียนรู้สำหรับคนในองค์กรอาจยังไม่เพียงพอ เพราะสิ่งสำคัญคือการทำให้การเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญ เป็นส่วนหนึ่งในโครงสร้างขององค์กร และทำให้คนทำงานมีแรงจูงใจในการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ คือกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในการพัฒนาองค์กร


แต่เราจะทำเช่นนั้นได้อย่างไร


1. สร้างเวลาให้กับองค์กร


กำแพงสำคัญที่กั้นคนทำงานกับการเรียนรู้ไว้คือเรื่องของเวลา ระหว่างวันทำงานเวลาของทุกคนต่างหมดไปกับงานที่ได้รับมอบหมาย การประชุม และการประสานงาน การจัดสรรเวลาให้กับองค์กรจึงเป็นเรื่องสำคัญ


“No Meeting Friday” หรือการงดประชุมในวันศุกร์ คือหนึ่งในวิธีการที่น่าสนใจในการสร้างเวลาให้กับคนในองค์กร ผ่านการตกลงร่วมกันว่าวันศุกร์จะเป็นวันที่การทำงานจะน้อยลง และเปิดโอกาสด้านเวลาให้กับคนทำงานสำหรับการเรียนรู้

สิ่งสำคัญในเรื่องนี้คือการสร้างข้อตกลงกับผู้นำในองค์กร เพื่อที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปในรูปเดียวกัน ซึ่งนอกจากจะทำให้คนในองค์กรมีเวลามากขึ้นได้แล้ว ยังสามารถช่วยให้เกิดวัฒนธรรมในการเรียนรู้ภายในองค์กรได้ง่ายขึ้น


2. สร้างแรงจูงใจ ให้รางวัลกับการเรียนรู้


อีกกำแพงที่สำคัญคือการสร้างแรงจูงใจให้กับคนทำงานที่จะเรียนรู้ หลายครั้งแม้ว่าคนทำงานจะให้ความสนใจกับทักษะใหม่ๆ แต่ก็ขาดแรงขับดันที่ทำให้พวกเขาเริ่มเรียนรู้ หรือเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง


แต่แรงจูงใจสามารถสร้างขึ้นได้ ตั้งแต่การตั้งกำหนดการเรียนรู้ให้กับคนทำงาน หรือการมอบรางวัลให้กับผู้ที่มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ไปจนถึงการพิสูจน์ให้เห็นว่าคนที่เรียนรู้สามารถเติบโตในการทำงานได้เร็ว สิ่งเหล่านี้ไม่เพียงแค่สร้างแรงจูงใจชั่วคราวให้กับคนทำงานเท่านั้น แต่ยังแสดงให้เห็นว่าองค์กรให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ และต้องการให้คนในองค์กรพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ


อีกสิ่งที่สำคัญ คือการมีผู้นำในองค์กรที่เรียนรู้อยู่เสมอ การเรียนรู้ของคนทำงานในระดับสูง จะกลายเป็นต้นแบบ และสร้างแรงขับเคลื่อนให้กับคนทำงานเห้นถึงความสำคัญในการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา


ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่จะสามารถช่วยให้องค์กรต่างๆสามารถทำลายกำแพงการเรียนรู้ของคนทำงานได้ แต่ท้ายที่สุดการเรียนรู้คือการสร้างประสบการณ์ผ่านการทดลอง และความผิดพลาด วิธีการที่ได้ผลกับองค์กรหนึ่งอาจไม่ได้ผลกับทุกองค์กรเสมอไป และองค์กรเองก็ยังจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ต่อไปว่าจะประยุกต์ใช้และสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ในองค์กรของตนเองขึ้นมาอย่างไร68 views0 comments

True Digital Academy

is operated and managed by True Digital Group