• True Digital Academy

บริหารผลิตภัณฑ์ ยังต้องบริหารคน - ความท้าทายใหญ่ของ Product Manager ในปี 2020


Product Manager หรือผู้จัดการผลิตภัณฑ์ คือมีหน้าที่ในการวางบทบาทและกลยุทธ์สำหรับผลิตภัณ์ขององค์กร ซึ่งมีส่วนร่วมตั้งแต่การออกแบบ พัฒนา ทำแผนการตลาด ไปจนถึงการรับความคิดเห็นจากผู้ใช้งานเพื่อกลับมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป


ในสายงานของผู้จัดการผลิตภัณฑ์เริ่มต้นตั้งแต่การเป็น Product Manager ซึ่งมีความรับผิดชอบในการดูแลพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทำการวิจัยตลาด ออกแบบแผนการดำเนินการ (Roadmap) ไปจนถึงการนำผลตอบรับกลับมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ สู่การเป็น Senior Product Manager ซึ่งมีความรับผิดชอบที่มากขึ้น อาจเป็นการดูแลผลิตภัณฑ์หลายชิ้นในเวลาเดียวกัน หรือดูแลผลิตภัณฑ์ทั้งหมดขององค์กร

ในบทบาทของนักบริหารผลิตภัณฑ์ หรือ Product Manager งานของคนในตำแหน่งนี้ไม่ได้มีแค่เรื่องของผลิตภัณฑ์เพียงอย่างเดียว เมื่อตำแหน่งนี้ต้องอยู่ในบทบาทของผู้นำในทีมที่มีทักษะหลากหลาย ตั้งแต่ด้านธุรกิจ วิศวกรรม และการออกแบบ สิ่งหนึ่งที่ Product Manager ต้องรับมือไม่น้อยกว่าผลิตภัณฑ์คือผู้คน


ปี 2020 นับเป็นปีที่ห่างไกลจากคำว่าปกตินัก เพียงแค่สถานการณ์ COVID-19 ที่ผ่านมาเราจะได้เห็นแล้วว่าได้นำมาซึ่งความท้าทายมากมายแค่ไหน ตั้งแต่การพยายามรักษาประสิทธิภาพในการทำงานเมื่อต้องทำงานจากที่บ้าน หาทางทำให้ทีมสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านช่องทางออนไลน์ จนถึงการจัดเวลาและหาสมดุลระหว่างชีวิตในบ้านและงานโดยที่ไม่มีสถานที่มาช่วยแบ่งอีกต่อไป


การบริหารคนและนำทีมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในสถานการณ์ที่ทุกคนต้องเก็บตัวอยู่ในบ้านไม่ใช่เรื่องง่ายนัก Product Management Festival ผู้จัดงานสัมนาสำหรับนักบริหารผลิตภัณฑ์ได้ทำการวิจัยรวบรวมความคิดเห็นจากผู้ทำงานในสายงานผลิตภัณฑ์กว่า 2000 คนถึงความท้าทายที่พวกเขาต้องเผชิญในปีนี้


เมื่อถามว่าอะไรคือปัญหาหลัก (Top Challenges) ที่ Product Manager และผู้ทำงานในสายงานนี้ต้องเผชิญในปี 2020 ผู้ตอบแบบสอบถาม 50.5% ตอบว่า “การแข่งขันกับเป้าหมายขององค์กร” คือปัญหาหลัก ซึ่งเป็นอันดับหนึ่งของปัญหาที่ Product Manager ต้องเผชิญ


และ 33.5% มองว่าปัญหาหลักที่พวกเขาต้องเผชิญคือการขาดความชัดเจนของหน้าที่ การที่หน้าที่ไม่ชัดเจนนี้สามารถสส่งผลที่รุนแรงกับตำแหน่ง Product Manager ได้ เมื่อตำแหน่งนี้มีหน้าที่นำทีมผลิตภัณฑ์ และกำหนดทิศทางในการพัฒนา เมื่อ Product Manager รู้สึกขาดความเชื่อมโยงกับหน้าที่ที่ต้องทำ เพราะไม่ได้ทำงานในออฟฟิศอีกต่อไป อาจส่งผลกระทบต่อตัวผลิตภัณฑ์ขององค์กรได้ อย่างไรก็ตามการสื่อสารที่ชัดเจน และการกำหนดเป้าหมายสามารถช่วยให้หน้าที่ที่ทั้ง Product Manager และผู้คนในทีมชัดเจนมากขึ้นได้


อีกปัญหาใหญ่ที่ Product Manager ต้องเผชิญคือเรื่องของเวลา 45.6% บอกว่าเวลาคือปัญหาหลักที่พวกเขาต้องเผชิญ แม้ว่าการทำงานจากบ้านเหมือนจะช่วยให้คนทำงานมีเวลามากขึ้นได้ แต่ในขณะเดียวกันการสื่อสารก็อาจลดประสิทธิภาพลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ Product Manager คือตำแหน่งงานที่จะต้องติดต่อสื่อสารและประชุมกับหลายฝ่าย เมื่อไม่สามารถมานั่งอยู่ในห้องเดียวกันได้ และต้องติดต่อกันผ่านช่องทางออนไลน์ ทำให้ Product Manager จำนวนไม่น้อยรู้สึกว่ามีเวลาไม่เพียงพอสำหรับทั้งการประชุมและการทำงาน


ปัญหาที่ Product Manager ยังต้องเผชิญและส่งผลถึงความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนที่ทำงาน หรือการหางานใหม่อีกด้วย


Product Management Festival ได้สำรวจถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาที่ต้องเผชิญ กับความเปิดกว้างสำหรับการย้ายงาน


แม้ว่า Product Manager จะต้องเผชิญกับปัญหาที่ใกล้เคียงกัน แต่กลุ่มที่มีความคิดในการย้ายงาน (Yes, I’m actively searching) มองว่าปัญหาหลักที่ต้องเผชิญคือการขาดการสนับสนุนจากระดับบริหาร (Lack of executive support) และรองลงมาคือการขาดความไม่ชัดเจนในหน้าที่ (Lack of role clarity)


ในทางกลับกัน กลุ่มที่มีความสุขกับงานในปัจจุบัน (No, I’m happy in my current position) กว่า 61% มองว่าปัญหาหลักที่ต้องเผชิญคือเรื่องของเวลา


ในปัจจุบันตำแหน่งงานของ Product Manager ได้กลายมาเป็นตำแหน่งงานสำคัญที่ส่งผลกับการเติบโตขององค์กรมหาศาล การรับมือต่อความท้าทายที่ดีของ Product Manager คือการรับมือที่ดีขององค์กร และในขณะเดียวกันการช่วยให้ Product Manager รับมือกับปัญหาต่างๆได้ง่ายขึ้น หรือช่วยขจัดปัญหาออกไป ไม่ว่าจะด้วยการจัดสรรเวลา การสร้างความชัดเจนในหน้าที่ หรือการลงมาให้ความช่วยเหลือของระดับบริหาร ก็สามารถช่วยให้ Product Manager จัดการกับความท้าทายที่ต้องเผชิญในปี 2020 นี้ได้


Source: Product Management Festival
627 views0 comments

Recent Posts

See All

The Future of Jobs 2020 - อนาคตโลกการทำงานจะเปลี่ยนไปอย่างไร

ปี 2020 เป็นปีที่โลกได้เผชิญหน้ากับวิกฤติครั้งใหญ่ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงไปทุกย่อมหญ้า กระทบภาพของโลกที่เราเคยวาดไว้ เเละเปลี่ยนมันใหม่เป็นโลกที่เราคุณเคย ความปกติเดิมไม่มีอยู่อีกต่อไป และอนาคตก็ยิ่งเ

True Digital Academy

is operated and managed by True Digital Group