• True Digital Academy

บริหารผลิตภัณฑ์ ยังต้องบริหารคน - ความท้าทายใหญ่ของ Product Manager ในปี 2020


Product Manager หรือผู้จัดการผลิตภัณฑ์ คือมีหน้าที่ในการวางบทบาทและกลยุทธ์สำหรับผลิตภัณ์ขององค์กร ซึ่งมีส่วนร่วมตั้งแต่การออกแบบ พัฒนา ทำแผนการตลาด ไปจนถึงการรับความคิดเห็นจากผู้ใช้งานเพื่อกลับมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป


ในสายงานของผู้จัดการผลิตภัณฑ์เริ่มต้นตั้งแต่การเป็น Product Manager ซึ่งมีความรับผิดชอบในการดูแลพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทำการวิจัยตลาด ออกแบบแผนการดำเนินการ (Roadmap) ไปจนถึงการนำผลตอบรับกลับมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ สู่การเป็น Senior Product Manager ซึ่งมีความรับผิดชอบที่มากขึ้น อาจเป็นการดูแลผลิตภัณฑ์หลายชิ้นในเวลาเดียวกัน หรือดูแลผลิตภัณฑ์ทั้งหมดขององค์กร

ในบทบาทของนักบริหารผลิตภัณฑ์ หรือ Product Manager งานของคนในตำแหน่งนี้ไม่ได้มีแค่เรื่องของผลิตภัณฑ์เพียงอย่างเดียว เมื่อตำแหน่งนี้ต้องอยู่ในบทบาทของผู้นำในทีมที่มีทักษะหลากหลาย ตั้งแต่ด้านธุรกิจ วิศวกรรม และการออกแบบ สิ่งหนึ่งที่ Product Manager ต้องรับมือไม่น้อยกว่าผลิตภัณฑ์คือผู้คน


ปี 2020 นับเป็นปีที่ห่างไกลจากคำว่าปกตินัก เพียงแค่สถานการณ์ COVID-19 ที่ผ่านมาเราจะได้เห็นแล้วว่าได้นำมาซึ่งความท้าทายมากมายแค่ไหน ตั้งแต่การพยายามรักษาประสิทธิภาพในการทำงานเมื่อต้องทำงานจากที่บ้าน หาทางทำให้ทีมสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านช่องทางออนไลน์ จนถึงการจัดเวลาและหาสมดุลระหว่างชีวิตในบ้านและงานโดยที่ไม่มีสถานที่มาช่วยแบ่งอีกต่อไป


การบริหารคนและนำทีมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในสถานการณ์ที่ทุกคนต้องเก็บตัวอยู่ในบ้านไม่ใช่เรื่องง่ายนัก Product Management Festival ผู้จัดงานสัมนาสำหรับนักบริหารผลิตภัณฑ์ได้ทำการวิจัยรวบรวมความคิดเห็นจากผู้ทำงานในสายงานผลิตภัณฑ์กว่า 2000 คนถึงความท้าทายที่พวกเขาต้องเผชิญในปีนี้


เมื่อถามว่าอะไรคือปัญหาหลัก (Top Challenges) ที่ Product Manager และผู้ทำงานในสายงานนี้ต้องเผชิญในปี 2020 ผู้ตอบแบบสอบถาม 50.5% ตอบว่า “การแข่งขันกับเป้าหมายขององค์กร” คือปัญหาหลัก ซึ่งเป็นอันดับหนึ่งของปัญหาที่ Product Manager ต้องเผชิญ


และ 33.5% มองว่าปัญหาหลักที่พวกเขาต้องเผชิญคือการขาดความชัดเจนของหน้าที่ การที่หน้าที่ไม่ชัดเจนนี้สามารถสส่งผลที่รุนแรงกับตำแหน่ง Product Manager ได้ เมื่อตำแหน่งนี้มีหน้าที่นำทีมผลิตภัณฑ์ และกำหนดทิศทางในการพัฒนา เมื่อ Product Manager รู้สึกขาดความเชื่อมโยงกับหน้าที่ที่ต้องทำ เพราะไม่ได้ทำงานในออฟฟิศอีกต่อไป อาจส่งผลกระทบต่อตัวผลิตภัณฑ์ขององค์กรได้ อย่างไรก็ตามการสื่อสารที่ชัดเจน และการกำหนดเป้าหมายสามารถช่วยให้หน้าที่ที่ทั้ง Product Manager และผู้คนในทีมชัดเจนมากขึ้นได้


อีกปัญหาใหญ่ที่ Product Manager ต้องเผชิญคือเรื่องของเวลา 45.6% บอกว่าเวลาคือปัญหาหลักที่พวกเขาต้องเผชิญ แม้ว่าการทำงานจากบ้านเหมือนจะช่วยให้คนทำงานมีเวลามากขึ้นได้ แต่ในขณะเดียวกันการสื่อสารก็อาจลดประสิทธิภาพลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ Product Manager คือตำแหน่งงานที่จะต้องติดต่อสื่อสารและประชุมกับหลายฝ่าย เมื่อไม่สามารถมานั่งอยู่ในห้องเดียวกันได้ และต้องติดต่อกันผ่านช่องทางออนไลน์ ทำให้ Product Manager จำนวนไม่น้อยรู้สึกว่ามีเวลาไม่เพียงพอสำหรับทั้งการประชุมและการทำงาน


ปัญหาที่ Product Manager ยังต้องเผชิญและส่งผลถึงความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนที่ทำงาน หรือการหางานใหม่อีกด้วย


Product Management Festival ได้สำรวจถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาที่ต้องเผชิญ กับความเปิดกว้างสำหรับการย้ายงาน


แม้ว่า Product Manager จะต้องเผชิญกับปัญหาที่ใกล้เคียงกัน แต่กลุ่มที่มีความคิดในการย้ายงาน (Yes, I’m actively searching) มองว่าปัญหาหลักที่ต้องเผชิญคือการขาดการสนับสนุนจากระดับบริหาร (Lack of executive support) และรองลงมาคือการขาดความไม่ชัดเจนในหน้าที่ (Lack of role clarity)


ในทางกลับกัน กลุ่มที่มีความสุขกับงานในปัจจุบัน (No, I’m happy in my current position) กว่า 61% มองว่าปัญหาหลักที่ต้องเผชิญคือเรื่องของเวลา


ในปัจจุบันตำแหน่งงานของ Product Manager ได้กลายมาเป็นตำแหน่งงานสำคัญที่ส่งผลกับการเติบโตขององค์กรมหาศาล การรับมือต่อความท้าทายที่ดีของ Product Manager คือการรับมือที่ดีขององค์กร และในขณะเดียวกันการช่วยให้ Product Manager รับมือกับปัญหาต่างๆได้ง่ายขึ้น หรือช่วยขจัดปัญหาออกไป ไม่ว่าจะด้วยการจัดสรรเวลา การสร้างความชัดเจนในหน้าที่ หรือการลงมาให้ความช่วยเหลือของระดับบริหาร ก็สามารถช่วยให้ Product Manager จัดการกับความท้าทายที่ต้องเผชิญในปี 2020 นี้ได้


Source: Product Management Festival
71 views

Recent Posts

See All

UX/UI เปลี่ยนไปอย่างไรใน Facebook

ปัจจุบัน Facebook คือ Social media ที่มีผู้ใช้งานมากที่สุดในโลกด้วยผู้ใช้กว่า 1 พันล้านบัญชี ตลอดเวลาที่ผ่านมา Facebook ไม่ได้มีหน้าตาดังที่เราได้เห็นในวันนี้เสมอไป ในความจริงเมื่อไม่นานมานี้ Facebook

Stay up to date with the latest events, news and courses from True Digital Academy

True Digital Academy

is operated and managed by True Digital Group