• True Digital Academy

ทักษะและหน้าที่สำคัญสู่ความสำเร็จตามหลัก Product Management
Product Management หลักการสำคัญในบริษัทชั้นนำ


การบริหารผลิตภัณฑ์ (Product management) นั้นเป็นหลักการสำคัญที่หลายบริษัทที่โด่งดังระดับโลก เช่น Google, Microsoft , HSBC,Shopee เลือกนำมาใช้ โดยหลักการนี้เองจะช่วยส่งเสริมวิสัยทัศน์ทางธุรกิจขององค์กรให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งหลักการนี้จะมุ่งพิจารณาและลำดับความสำคัญการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท เพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยยึดหลักการ 3 หลักการ คือ กลยุทธ์การจัดการผลิตภัณฑ์ (strategic product management) เทคนิคการจัดการผลิตภัณฑ์ (technical product management) และ การตลาดของผลิตภัณฑ์ (product marketing) ทั้งหมดนี้เองเป็นหลักการที่ยึดมั่นโดย ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ (Product Manager : PM) ซึ่งเป็นสายงานที่กำลังมาแรงและเป็นที่ต้องการอย่างมากในช่วงปี 2021 นี้ ความรับผิดชอบหลักๆของผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์นั้น ได้แก่


  • บริหารและจัดการภาพรวมของผลิตภัณฑ์ ทั้งด้าน การออกแบบ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ การคาดการณ์ราคา และติดตามในทุกขั้นตอนของผลิตภัณฑ์จนออกสู่ท้องตลาด

  • นำส่งแผนปฏิบัติการณ์ในด้านธุรกิจ โดยติดตามการเติบโตผลิตภัณฑ์ในตลาด กำไร และผลประกอบการของผลิตภัณฑ์ในทุกช่องทางของธุรกิจ

  • รับผิดชอบในด้านการตลาด โปรโมทผลิตภัณฑ์ผ่านกิจกรรมทางการตลาด และติดตามผลตอบรับของลูกค้า ผ่านผลวิจัย การทำแบบสอบถาม การสัมภาษณ์และนำไปพัฒนาต่อไป


5 ทักษะสำคัญสู่การเป็น Product Manager


ความรับผิดทีหลากหลายมาพร้อมความคาดหวังต่อทักษะที่เพียบพร้อม ผู้จัดการต้านผลิตภัณฑ์นั้นจำเป็นจะต้องปรับตัวและพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพื่อสอดคล้องและก้าวทันไปกับตลาดและความต้องการของลูกค้า ดังนั้นทักษะสำคัญที่ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ควรมีนั้นมี ดังนี้


1. การคิดเชิงทฤษฎี (Strategic Thinking) ทักษะนี้นั้นจำเป็นจะต้องผ่านการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆทั้งจากความสนใจส่วนตัว ทฤษฎีทั่วไป ข้อมูลจากการวิเคราะห์คู่แข่ง แล้วนำมาวิเคราะห์และสกัดออกมาเป็นกรอบทฤษฎีให้กับผลิตภัณฑ์ชิ้นนั้นๆ

2. การร่วมมือกัน (Collaborate) แน่นอนว่าการร่วมมือและทำงานเป็นทีมนั้นเป็นทักษะสำคัญในการทำงาน ยิ่งในการบริหารผลิตภัณฑ์ที่เน้นการประสานงานแล้วนั้น การร่วมมือกันของแต่ละฝ่ายสามารถทำให้การดำเนินการตามทฤษฎีที่วางแผนไว้เป็นไปได้อย่างราบรื่นยิ่งขึ้น และผู้ร่วมทีมในฝ่ายต่างๆย่อมเป็นฟันเฟืองสำคัญที่จะเข้ามาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์นั้นก้าวหน้าไปอีกขั้น


3. การสื่อสาร (Communication) นอกจากการทำงานเป็นทีมให้มีประสิทธิภาพแล้วนั้นยังจำเป็นจะต้องมีทักษะในการสื่อสารที่ดี โดยการสื่อสารที่ที่ดีแน่นอนว่าย่อมส่งผลไปผลลัพธ์ที่ดีของการทำงานร่วมกันในองค์กรอีกด้วย โดยการสื่อสารนี้นั้นครอบคลุมทั้งการพูดคุย การโต้ตอบกันผ่านอีเมล การสื่อสารผ่าน social media ต่างๆ รวมถึงการสื่อสารกับลูกค้าอีกด้วย


4. ความละเอียดรอบคอบ (Detail Orientation) อีกทักษะหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือ ความละเอียดรอบคอบ เนื่องจากการทำงานในด้านบริหารนั้นนอกจากจะต้องรู้รอบและมีทักษะที่หลากหลายแล้วนั้น จำเป็นจะต้องรู้จักรายละเอียดอย่างชัดเจน ทักษะนี้จะส่งเสริมให้ทีมพัฒนาและเติบโตต่อไป ซึ่งเป็นการป้องกันข้อผิดพลาดอีกด้วยและจะยังช่วยควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์นั้นๆ อีกด้วย


5. การเข้าใจลูกค้า (User Understanding) ทักษะนี้เองเป็นสิ่งที่แปลกใหม่จาก ทักษะอื่นๆ ด้วยผลิตภัณฑ์จำเป็นจะต้องมีลูกค้าเข้ามาเกี่ยวข้อง ความใส่ใจและเข้าใจในความต้องการของลูกค้าจึงเป็นสิ่งสำคัญ การที่ผู้ที่ยึดหลักการนี้เข้าใจในลูกค้าจะนำไปสู่นวัตกรรมใหม่ที่สามารถตอบโจทย์และแก้ไขปัญหาของลูกค้าได้อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน


========


วันนี้ ไม่ว่าคุณจะจบสาขาหรือทำงานสายอาชีพอะไรมา แต่คุณสามารถพัฒนาทักษะและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Product Management ได้เร็วๆนี้ ผ่านคอร์สเติมความรู้ Product Management ได้เเล้ววันนี้!


342 views0 comments

Recent Posts

See All

The Future of Jobs 2020 - อนาคตโลกการทำงานจะเปลี่ยนไปอย่างไร

ปี 2020 เป็นปีที่โลกได้เผชิญหน้ากับวิกฤติครั้งใหญ่ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงไปทุกย่อมหญ้า กระทบภาพของโลกที่เราเคยวาดไว้ เเละเปลี่ยนมันใหม่เป็นโลกที่เราคุณเคย ความปกติเดิมไม่มีอยู่อีกต่อไป และอนาคตก็ยิ่งเ

True Digital Academy

is operated and managed by True Digital Group