• True Digital Academy

คิดอย่างไรให้เป็น Product Manager - เบื้องหลังการสร้างผลิตภัณฑ์ระดับโลก

Product Manager ชื่อตำแหน่งงานนี้อาจเป็นสิ่งที่หลายคนคุ้นหู เเต่ยังไม่คุ้นเคยนัก แม้ Product และ Manager จะเป็นสิ่งที่มีอยู่ในโลกธุรกิจตลอดมา แต่ตำแหน่ง Product Manager คือตำแหน่งที่เพิ่งเกิดใหม่ได้ไม่นานนัก Product Management ส่วนมากแล้วคือผู้ดูแลการพัฒนาของผลิตภัณฑ์ดิจิทัล โดยทำงานร่วมกับฝ่ายต่างๆของผลิตภัณฑ์คอยกำหนดทิศทางและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์เติบโตยิ่งขึ้นไป


True Digital Academy ได้จัดไลฟ์พูดคุยกับ คุณแนท ณัฐวดี วงษ์ทศรัตน์ อดีต Product Manager ที่ Spotify ประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้มีประสบการณ์ด้วยการทำงานเป็น Analyst ในบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำอย่าง Klarna ที่ประเทศสวีเดน และ Senior Product Manager จาก Agoda


ปัจจุบันคุณแนท ดำรงตำแหน่ง Product Lead ที่ Yara - Digital Solution ประเทศสิงคโปร์ และมีความตั้งใจจริงในการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ที่ตนเองมี ให้กับผู้ที่สนใจด้าน Product Management และต้องการจะเข้าสู่สายงานนี้อย่างจริงจังจุดเริ่มต้นของคุณแนทในการก้าวมาเป็น Product Manager อาจไม่ได้เป็นเส้นตรงนัก คุณเเนทจบปริญญาตรีในสาขา Nano Engineering จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และรับทุนเรียนต่อด้าน Financial ที่ประเทศสวีเดน และกลายมาเป็นจุดเริ่มต้นในสายงานเทคโนโลยีของคุณแนท Klarna บริษัทแห่งแรกที่คุณแนทได้ร่วมงาน คือบริษทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีการเงิน ที่เป็นยูนิคอร์นที่มีมูลค่าสูงที่สุดในยุโรป ก่อนที่คุณแนทจะย้ายมาทำงานกับ Spotify และค้นพบความสนใจในด้าน Product Management


ในการทำตำแหน่งของ Product Manager นั้น เป็นตำแหน่งงานที่ต้องอาศัยทักษะที่หลากหลาย เพราะเป็นตำแหน่งที่ดูภาพรวมของผลิตภัณฑ์และทำงานร่วมกับฝ่ายต่างๆ ไปจนถึงกำหนดทิศทางและแผนการดำเนินงานของผลิตภัณฑ์ จึงมักมีคำกล่าวว่า Product Manager นั้นเป็นเสมือน CEO ของผลิตภัณฑ์นั้น


คุณแนทเริ่มต้นงานในสาย Product Manager ผ่านการ Ghosting หรือติดตามและเรียนรู้จาก Senior Product Manager ที่เป็น Mentor ซึ่งคอยดูแล ให้คำแนะนำ และยังชักชวนให้ลองเรียนรู้จากสิ่งต่างๆที่หาได้ ไม่ว่าจะเป็นงานทอล์ก หรือการอ่านหนังสือ ไปจนถึงการศึกษาจากทีมอื่น


ความท้าทายหนึ่งของ Product Manager คือการที่ไม่มี Framework หรือรูปแบบในการทำงานไหนที่ใช้ได้กับทุกผลิตภัณฑ์ แต่ละผลิตภัณฑ์จำเป็นจะต้องหาแนวทางของตัวเอง โดยอาจมีตัวอย่างรูปแบบการทำงานของผลิตภัณฑ์อื่นเป็นแนวทางเท่านั้น


Framework ที่ Spotify ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตัวเองมีชื่อว่า THINK-IT BUILD-IT SHIP-IT TWEAK-IT ซึ่งประกอบไปด้วย


THINK-IT - ขั้นตอนของการสร้างไอเดีย พิสูจน์สมมติฐาน และสร้างตัวต้นแบบ


BUILD-IT - ขั้นตอนของการสร้างและทดสอบผลิตภัณฑ์ หรือฟีเจอร์ใหม่ๆของผลิตภัณฑ์จนถึงจุดที่มีประสิทธิภาพพอจะนำส่งให้ผู้ใช้ได้ใช้งานจริง


SHIP-IT - ขั้นตอนของการนำไปใช้ เป็นช่วงที่ผลิตภัณฑ์หรือฟีเจอร์นำออกสู่ผู้ใช้งาน


TWEAK-IT - ขั้นตอนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์และฟีเจอร์ที่นำส่งออกไป แก้ไขปัญหาต่างๆ ไปจนถึงเก็บฟีดแบ็คเพื่อนำไปออกแบบ หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆต่อไป


ทั้งหมดนี้คือ Framework แบบง่ายๆที่ Spotify ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตัวเอง ผ่านการสร้างไอเดีย การลงมือทำ นำสู่ตลาด และนำผลตอบรับมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป


คุณแนทยังได้พูดถึง Mindset สำคัญที่คนเป็น Product Manager นั้นควรมีเพื่อที่จะสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ประสบความสำเร็จได้


ซึ่งได้แก่


Empathy - มีความเข้าอกเข้าใจ ใส่ใจผู้คน ซึ่งในที่นี้หมายถึงผู้ใช้งาน เพราะ Product Manager จะต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยตอบโจทย์และแก้ปัญหาของผู้ใช้


Curious - มีความสงสัยใคร่รู้ Product Manager จำเป็นจะต้องหาแนวทางใหม่ๆในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่เสมอ ซึ่งที่มาของไอเดียเหล่านี้ก็มาได้จากหลายทาง ตั้งแต่ฟีดแบ็กจากผู้ใช้ จุดที่มีปัญหาบ่อย หรือการตั้งสมมติฐานขึ้นมา


Not afraid to say no - กล้าที่จะปฏิเสธ เมื่อ Product Manager คือคนที่ต้องคอยดูแลทิศทางการพัฒนาของผลิตภัณฑ์ และทำงานประสานกับทีมอย่างลึกซึ่ง ทำให้หลายครั้ง Product Manager เองก็จำเป็นจะต้องสามารถพิจารณาและปฏิเสธข้อเสนอของผู้อื่นได้ โดยเฉพาะข้อเสนอแนะจากผู้ที่อยู่ตำแหน่งสูงกว่า


Able to wear many hats - ใส่หมวกหลายใบ ในที่นี้หมายถึงความสามารถในการคิดผ่านมุมมองที่หลากหลาย ทั้งมุมมองในด้านธุรกิจ ด้านดีไซน์ ด้านเทคโนโลยีและอื่นๆ


ทั้งหมดนี้คือวิธีคิดแบบ Product Manager ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ แต่นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของสิ่งต่าๆอีกมากมายที่คุณสามารถเรียนรู้ได้เกี่ยวกับ Product Management


ปัจจุบันคุณแนท ณัฐวดี วงษ์ทศรัตน์ ยังรับหน้าที่เป็น Lead Instructure ในหลักสูตร Product Management ให้กับ True Digital Academy สำหรับผู้ที่สนใจในการพัฒนาทักษะด้านการบริหารผลิตภัณฑ์ หรือนำตัวเองก้าวสู่สายงานของ Product Manager


201 views0 comments

True Digital Academy

is operated and managed by True Digital Group