ส. 25 ก.ค. | Online

Design Thinking

ตอบโจทย์ลูกค้า ผ่านกระบวนการคิดแบบ Design Thinking
Registration is Closed

Time & Location

25 ก.ค. 2563 09:00 – 16:00 GMT+7
Online

About the Event

Design Thinking  ตอบโจทย์ลูกค้า ผ่านกระบวนการคิดแบบ Design Thinking

เพราะ “นวัตกรรม” หมายถึงความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน ส่งผลให้ความคิดเชิงนวัตกรรม (Innovator) กลายเป็นสิ่งที่บุคคลากรในองค์กรต้องมีการพัฒนา เพื่อเตรียมพร้อมในการพัฒนาองค์กรให้เติบโตและสร้างมูลค่าทางธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น  ซึ่งการฝึกฝนและพัฒนาความคิดเชิงนวัตกรรมนั้น จะสามารถทำให้บุคคลากรสามารถหาแนวทางใหม่ๆในการทำงาน แก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมองปัญหาเป็นสิ่งท้าทายความสามารถ และพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกที่มีความไม่แน่นอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง #Covid19  1 DAY BOOTCAMP สุดเข้มข้นนี้ จะทำให้คุณสามารถเข้าใจวิธีคิดและพฤติกรรมของลูกค้า อันจะนำไปสู่การค้นพบไอเดียใหม่ที่สร้างสรรค์ หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าของคุณได้อย่างเหมาะเจาะ ซึ่งวิธีนี้เรียกว่ากระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) นั่นเอง

คุณจะได้เรียนรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ 

  • Introduction to Design Thinking ปูพื้นฐาน ทำความเข้าใจ
  • Design Thinking Framework ลงลึกถึงแต่และกระบวนการคิดเชิงออกแบบ
  • Empathise, Define, Ideate, Prototype และ Test
  • Project Assessment วิธีการวัดผลและประเมินผลลัพท์
  • Real-World Case Studies กรณีศึกษาจริงจากแบรนด์ชั้นนำ

Bonus Guide Practice 

  • วิธีนำเครื่องมือและวิธีการนำเอาเทคนิคการคิดเชิงออกแบบไปใช้ในที่ทำงาน

ผู้สอน: สมเจตน์ ภูมี 

Senior UX/UI Designer จาก  บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญมากกว่า 9 ปี ใน UX/UI แบบ full loop สมเจตน์ได้ทำงานจากบริษัทชั้นนำมาแล้วมากมาย จาก  บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน),  SE-ED Ucation, Ascend, 11 street เป็นต้น ด้วยประสบการณ์การทำงานพร้อมทักษะการสื่อสารและรับฟังทีมเพื่อแก้ปัญหาพร้อมส่งมอบงานได้ตรงตามเวลาตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทำให้สมเจตน์สามารถถ่ายทอดและนำประสบการณ์จริงมาประยุกต์ใช้ในการสอนได้อย่างดีเยี่ยม

ดำเนินการสอน :  ภาษาไทย

รูปแบบการจัดกิจกรรม : ออนไลน์คลาส

ราคาพิเศษ 4,000 บาท วันนี้ - 1 มิถุนายนนี้ เท่านั้น 

👉คลิกเพื่อชำระเงิน👈

สิ่งที่ควรเตรียม

คอมพิวเตอร์

Registration is Closed

Share This Event

True Digital Academy

is operated and managed by True Digital Group